DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> Eylül 2011 , 559 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Salih ÜSTÜNOL- ARICILIK FAALİYETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Rıza BİLGİÇ- MALİYE BAKANLIĞI TEKERRÜR UYGULAMASINDA ANAYASA MAHKEMESİNİN YORUMUNU KABUL ETTİ ...
           M. Nadir ARICA- DEFTER VE BELGELERLE DİĞER KAYITLARIN MUHAFAZA VE İBRAZ MECBURİYETİ - 4 ...
           Mesut UÇAK- BİNEK OTOMOBİLLERDE (KIST DÖNEM) AZALAN BAKİYELER YÖNTEMİYLE AMORTİSMAN KONUSUNDAKİ SORUNLAR VE GÖRÜŞÜMÜZ ...
           Ali Hadi ORHUN- SUÇ VE CEZA ...
           İrfan ERMİN- ŞANS OYUNLARINDA BELGE DÜZENİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet TEKİN- OKUL AİLE BİRLİKLERİNCE KİRAYA VERİLEN KANTİN, ÇAY OCAĞI VS. GİBİ YERLERİN KDV. YÖNÜNDEN İNCELENMESİ ...
           Levent ERKUŞ- KDV KANUNUNUN 17/4-s BENDİNDE YER ALAN İSTİSNANIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YANSIMALARI ...
           Şener ALTINIŞIK- KDV İADE SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGIDA YETKİ UYUŞMAZLIĞI - 2 ...
           Hasan ERDEMİR- SORUMLULUK UYGULAMASINDA BANKA TEMİNATLARI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ahmet RÜZGAR- İDARİ PARA CEZALARININ TAKİBİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           İskender EKİCİ- LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUĞUNDA AMME BORCU İSTİSNASI ...
     3.2. SPK
           Yavuz AKBULAK- BAĞIMSIZ DENETİMDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR - 2 HİLE VE USULSÜZLÜKLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM TEKNİKLERİ (*) ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Suat ŞİMŞEK- BELEDİYELERİN VE İL ÖZEL İDARELERİNİN İMAR PLANLARININ USULÜNE UYGUN YAPILMAMASI NEDENİ İLE KUSURLU SORUMLULUKLARI - 2 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- İHALEYE KİMLER KATILAMAZ? ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Ufuk ÜNLÜ- Mehmet KARADAĞ- 5510 SAYILI KANUNUN 4’ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Tahir ERDEM- KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE KAMU İDARELERİ DENETİM ELEMANLARINA VERİLEN GÖREV VE YETKİ ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA DÜZENLENEN KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞSİZLİK SİGORTASI-ASKERLİKTE YARARLANMA ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- FARKLI ZAMANLARDA FARKLI TÜR İŞ SÖZLEŞMELERİYLE ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATLARININ HESABI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Halil YILMAZ- İŞVEREN VEKİLLİĞİNİN BİR KOŞULU OLARAK İŞ, İŞYERİ VEYA İŞLETMENİN YÖNETİMİNDE GÖREV ALMAK - 2 ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Dr. Hayrettin ÇİÇEK- TÜRKİYE’DE DEVLET MEMURLARI HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE CEZA UYGULAMALARINDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Celal DEMİR- YARGI KARARLARI IŞIĞINDA SM. VE SMMM.’LERİN MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUĞU - 1 ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Av.Atilla İNAN- Av. Bayram GARİP- KABAHATLER KANUNUNA GÖRE MAHKEME KARARINA KARŞI KANUN YARARINA BOZMA İMKÂNI VAR MIDIR? ...
           Faruk ŞAHİN- KAMU ARAZİSİ TAHSİSİNE HAK KAZANMIŞ TURİZM YATIRIMCILARININ KESİN TAHSİS İŞLEMLERİ İLE KAMU KURULUŞLARINA TAŞINMAZ TAHSİSİ ...
           A. Aykut TENGERLİ- ECRİMİSİL İŞLEMLERİNE YÖNELİK 336 SIRA NO.LU MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ İLE YAPILAN SON DÜZENLEMELER ...
           Fatih UZUN- İŞLETMELERCE YAPILAN BUZ KIRAN (ICE DUE) ÖDEMELERİ VE GÜMRÜK VERGİSİ MATRAHINA ETKİSİ ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler