DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Ekim 2011 , 560 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Yavuz AKBULAK- ÜLKEMİZDE KALDIRAÇLI İŞLEMLERE (FOREX) İLİŞKİN TEMEL ESASLAR (*) ...
           Ahmet RÜZGAR- RAMAZAN DAVULCUSUNUN VERGİ MÜKELLEFİYETİ ...
           Tahir ERDEM- YATIRIM TEŞVİK UNSURLARI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Levent ERKUŞ- KURUM KAZANCINDA EĞİTİM VE SAĞLIK TESİSLERİNE İLİŞKİN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN İNDİRİMİ ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ahmet TEKİN- YENİLEME FONU ...
           Mesut UÇAK- VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN TEKERRÜR MÜESSESESİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI DOĞRULTUSUNDA YAPILAN İDARİ DÜZENLEMELERLE ÇÖZÜLDÜ MÜ? ...
           Ali Hadi ORHUN- EKİM AYININ HATIRLATTIKLARI ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           İrfan ERMİN- DAMGA VERGİSİ UYGULAMALARI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Suat ŞİMŞEK- BELEDİYELERİN VE İL ÖZEL İDARELERİNİN İMAR PLANLARININ USULÜNE UYGUN YAPILMAMASI NEDENİ İLE KUSURLU SORUMLULUKLARI - 3 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KAMU İHALELERİNDE YERLİ MALINA TEŞVİK UYGULAMALARI ...
           Av.Atilla İNAN- MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNDE “ŞAHİT NUMUNE”NİN ÖNEMİ ...
     3.4. Diğer Konular
           Ömer KÖSE- KAMU İDARELERİNİN YATIRIM AMAÇLI VARLIKLARINI MUHASEBELEŞTİRMESİ ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
           6111 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuz alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular Hk. ...
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Yunus YELMEN- SİGORTALILARIN YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANIP TİCARİ FAALİYETİNE DEVAM ETMESİ VEYA SONLANDIRMASI DURUMUNUN YAŞLILIK AYLIĞINA ETKİSİ ...
           Mustafa ERDEN- GENEL SAĞLIK SİGORTALILIĞI İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN SON DÜZENLEMELER İLE YENİ SİGORTALI SAYILANLAR ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- ÖZEL OKULLARDA VEYA DERSHANELERDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Halil YILMAZ- İŞVEREN VEKİLLİĞİNİN BİR KOŞULU OLARAK İŞ, İŞYERİ VEYA İŞLETMENİN YÖNETİMİNDE GÖREV ALMAK - 3 ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- KISA ÇALIŞMA UYGULAMASININ İHBAR TAZMİNATI İLE KIDEM SÜRESİNE ETKİLERİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Dr. Hayrettin ÇİÇEK- MEVZUATIMIZDA MEMUR KAVRAMI ...
           M. Nadir ARICA- 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASINDA YARGIDA SORUŞTURMA AÇMA İZNİ VERMEYE YETKİLİLER ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Celal DEMİR- YARGI KARARLARI IŞIĞINDA SM. VE SMMM.’LERİN MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUĞU - 2 ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Erdoğan DEDEOĞLU- VALİNİN KATILAMADIĞI İL ENCÜMENİ TOPLANTILARINA BAŞKANLIK EDEN İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİNE ENCÜMEN ÖDENEĞİ VERİLEBİLİR Mİ? ...
           Rıza BİLGİÇ- VERGİ HUKUKUNDA İPTAL KARARLARI İLE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARLARI FARKLI İCRA GÜCÜNE Mİ HAİZ ? ...
           Faruk ŞAHİN- KAMU ARAZİSİ TAHSİSİNE HAK KAZANMIŞ TURİZM YATIRIMCILARINA YAPILACAK TAHSİS ŞEKİLLERİ İLE ALINACAK BEDELLER ...
           Kemal TURGUT- MALİYEDE VERGİ DENETİMİNİN BİRLEŞTİRİLMESİNDEN BEKLENENLER ...
           Sami SÜZER- SAYIŞTAY SAVCILIĞI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGIDA YETKİ UYUŞMAZLIĞI - 3 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler