DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> Kasım 2011 , 561 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Erdoğan DEDEOĞLU- İL ÖZEL İDARESİ KANUNUNA GÖRE VALİ, VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMLARA VERİLEN ÖDENEKLERİN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU ...
           Av.Atilla İNAN- YILLARA YAYGIN YAPIM VE ONARIM İŞLERİNDE VERGİLENDİRME ESASLARI ...
           Salih ÜSTÜNOL- GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Rıza BİLGİÇ- SEVK İRSALİYESİ UYGULAMASINDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR ...
           Fazlı EMEKTAR- FORM Ba - FORM Bs UYGULAMASI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR - 1 ...
           Mesut UÇAK- VERGİ İNCELEME RAPORU İLE TAKDİR KOMİSYONU KARARLARININ VERGİ CEZA İHBARNAMESİNE EKLENMEMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI ...
           Ali Hadi ORHUN- MÜRUR-U ZAMAN Nam-ı Diğer ZAMANAŞIMI ...
           İrfan ERMİN- DEĞERSİZ ALACAKLAR ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Abdurrahman ENTERİLİ- ENGELLİLERE TANINAN KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Zekeriya UYANIK- DAMGA VERGİSİNDE ZAMANAŞIMI ...
           Ufuk ÜNLÜ- FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİL ŞEKİLLERİ VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ ...
           Celal DEMİR- GAYRİMENKUL ALIM-SATIMLARINDA TAPU HARCINA ESAS DEĞER (Emlak Vergisi Değeri mi? Gerçek Satış Değeri mi ?) ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Yavuz AKBULAK- YENİ TTK İLE GETİRİLEN YENİLİKLER SERMAYE KOYMA BORCU, CARİ HESAP, FİNANSAL TABLOLAR, PAY SAHİPLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ, KAMUYU AYDINLATMA ...
           Suna ERDEN- ANONİM ORTAKLIKLARIN KENDİ PAYLARINI SATIN ALMALARI ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Suat ŞİMŞEK- BELEDİYELERİN VE İL ÖZEL İDARELERİNİN İMAR PLANLARININ USULÜNE UYGUN YAPILMAMASI NEDENİ İLE KUSURLU SORUMLULUKLARI - 4 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- YAPIM İHALELERİNDE GEÇİCİ KABUL NOKSANLARI İÇİN KESİN TEMİNAT UYGULAMASI ...
     3.4. Diğer Konular
           Sami SÜZER- VAN DEPREMİ VE MÜCBİR SEBEP UYGULAMASI ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Ahmet TEKİN- SSK., BAĞ-KUR VE T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNLARI KAPSAMINDA ÇALIŞMASI BULUNANLARIN EMEKLİ MAAŞINI HANGİ KURUM BAĞLAYACAK? ...
           Mustafa ERDEN- TARIM VEYA ORMAN İŞLERİNDE HİZMET AKDİYLE SÜREKSİZ OLARAK ÇALIŞANLAR İLE BAZI KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIKLARI ...
           Faruk YÜKSEL- 5510 SAYILI KANUNUN 4/1-a VE 4/1-b MADDELERİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR İÇİN İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI VE ÖLÜM SİGORTALARINDAN SAĞLANAN HAKLARA İL ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK VE İŞÇİNİN ONAY KOŞULU ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE ANCAK YEDİBUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Dr. Hayrettin ÇİÇEK- DİSİPLİN CEZALARININ MAHİYETİ ...
           M. Nadir ARICA- 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASINDA SORUŞTURMA AÇMA İZNİ VERME YETKİSİNİN DEVRİ MÜMKÜN OLAB ...
           Faruk ŞAHİN- KAMU ARAZİSİ TAHSİSLERİNİN DENETİMİ, TURİZM TAHSİS HAKKININ SONA ERMESİ VE BAZI HUSUSLAR ...
           Hasan GÜNER- KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ, EKONOMİK DEĞERİ OLAN KAMU KONUTLARI ARTIK SATILABİLECEK ...
           Halil YILMAZ- HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İŞ MAHKEMELERİNDEKİ YARGILAMA USULÜNE NE GETİRDİ? - 1 ...
           Tahir ERDEM- GÜMRÜK VERGİLERİNDE VE CEZALARINDA UZLAŞMA ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGIDA YETKİ UYUŞMAZLIĞI - 4 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler