DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Aralık 2011 , 562 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Levent ERKUŞ- GVK.’NUN 70’İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN MAL VE HAKLARIN KİRALAMA İŞLEMLERİNDE KDV. UYGULAMASI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Beyhan ÖZTÜRK- Taner SARISOY- VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI YÖNÜNDEN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN İRDELENMESİ ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ahmet TEKİN- DÖNEM SONU KISA HATIRLATMALAR ...
           Rıza BİLGİÇ- TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA MÜESSESESİ’NDE YENİ DÖNEM ...
           Fazlı EMEKTAR- FORM Ba - FORM Bs UYGULAMASI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR - 2 (*) (**) ...
           Celal DEMİR- FATURA TAHSİLAT MERKEZLERİNDE KREDİ KARTIYLA YAPILAN TAHSİLAT VE BELGE DÜZENİ ...
           Mesut UÇAK- İHBAR MÜESSESESİ VE İHBAR İKRAMİYESİ MATRAHININ TESPİTİNDE ZARAR MAHSUBUNUN ETKİLERİ ...
           Ali Hadi ORHUN- ARALIK’TAN BİR BAKIŞ (Defterler ve 27 Aralık) ...
           İrfan ERMİN- YENİLEME FONU ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGIDA YETKİ UYUŞMAZLIĞI - 5 ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI KONUSUNDA GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER ...
           Mehmet Fatih GÜR- TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE MALİYE BAKANLIĞININ ROLÜ (*) ...
           Ahmet RÜZGAR- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (B) CETVELİNDE YER ALAN ÜRÜNLERİN, ÖTV KANUNUNA EKLİ LİSTELERDE YER ALMAYAN ÜRÜNLERDE KULLANIMI ...
           Sami SÜZER- 6111 SAYILI KANUN VE MAHKEME İLAMINA BAĞLI VEKALET ÜCRETİ ...
           Mehmet SAY- MOTORLU KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN İŞLEMLER TEK ELDE TOPLANMALI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Yavuz AKBULAK- YENİ TTK.’NA GÖRE HAKSIZ REKABET VE HUKUKİ SONUÇLARI (*) ...
     3.2. SPK
           Hasan GÜL- HALKA AÇIK BAZI ANONİM ORTAKLIKLAR AÇISINDAN NİTELİĞİ DEĞİŞEN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ (*) ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Suat ŞİMŞEK- BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN TESİS EDİLEN PARSELASYON İŞLEMLERİNE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- YAPI DENETİMİ GERÇEĞİ ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Av.Atilla İNAN- SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNİN ÖDEME ZAMANI ...
           Abdurrahman ENTERİLİ- 6111 SAYILI YASAYA GÖRE ÖDENEN SGK PRİMLERİNİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN GİDER YAZILMASI ...
           Yunus YELMEN- EMEKLİLİK KOŞULLARINDAN SİGORTALILIK SÜRESİ İLE PRİM GÜN SAYISINI TAMAMLAYARAK YAŞ KOŞULUNU BEKLEYENLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN İSTİFADE ETMES ...
           Ufuk ÜNLÜ- İŞ KAZASININ BİLDİRİMİ VE BİLDİRİM SÜRELERİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Halil YILMAZ- HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İŞ MAHKEMELERİNDEKİ YARGILAMA USULÜNE NE GETİRDİ? - 2 ...
           Faruk YÜKSEL- İŞ KANUNUNA GÖRE İŞVERENLERİN TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR VE BU TAZMİNATLAR SİGORTA PRİMİNE TABİ MİDİR? ...
           Doğan KESKİN- HANGİ İŞVERENLER İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İSTİHDAM EDECEK NE KADAR SÜREYLE ÇALIŞTIRACAK ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- ARA DİNLENMESİ VE UYGULAMASI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Dr. Hayrettin ÇİÇEK- DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI ...
           M. Nadir ARICA- 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASINDA ÖN İNCELEME İŞLEMİNİN İDARE TARAFINDAN İCRASI ...
           Dilşad DERİN- DEVLET MEMURLARININ SUÇ İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- TURİZME TAHSİS EDİLECEK KAMU TAŞINMAZLARININ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ TASARRUFUNA ALINMASI ...
           Ömer KÖSE- KAMU MUHASEBESİNDE YATIRIM AMAÇLI VARLIK SINIFINA GİRME VEYA BU SINIFTAN ÇIKMA ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler