DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Ocak 2012 , 563 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Rıza BİLGİÇ- ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI BAŞLIYOR ...
           Celal DEMİR- ÖLÜMÜN VERGİSEL UZANTISI - 1 ...
           Ahmet TEKİN- GİDER PUSULASI DÜZENLENMESİ VE STOPAJ UYGULAMASI ...
           Ali Hadi ORHUN- OCAK BAŞI ...
           İrfan ERMİN- TURİSTİK TURLARDA VE MÜŞTERİLERE SERVİS ESASINA GÖRE YEMEK HİZMETİ VERİLEN İŞYERLERİNDE BELGE DÜZENİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Dilşad DERİN- HIZLANDIRILMIŞ KDV. İADE SİSTEMİ ...
           Ayhan YAMAN- MÜŞTERİ ÇEKLERİ İLE YAPILAN ÖDEMELERİN 84 SERİ NO.LU KDV GENEL TEBLİĞİNDE DÜZENLENEN MÜTESELSİL SORUMLULUK UYGULAMASI KARŞISINDAKİ DURUMU ...
           Levent ERKUŞ- PERT OLAN ÖZÜRLÜYE AİT ARAÇLARDA ÖTV VE 5 YIL SORUNU ...
           Kemal OKTAR- SİGORTA ARACILARININ KDV. KARŞISINDAKİ DURUMU ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGIDA YETKİ UYUŞMAZLIĞI - 6 ...
           Yücel BARIŞ- Kadir TUNÇ- VERGİ BİLDİRİMİ (İHBAR VE ŞİKAYET) ...
           Ahmet Zeki CİNOĞLU- “SIFIR BAKİYELİ” BANKA HESAPLARINA TATBİK EDİLEN HACZİN TAHSİL ZAMANAŞIMI KARŞISINDAKİ DURUMU ...
           Serkan ÖZDEMİR- DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİLERİN MİKRO EKONOMİK ETKİLERİ ...
           Göktuğ GÖKTAŞ- 6111 SAYILI KANUN TAKSİTİ ÖDEMELERİMİ AKSATTIM VE HAKKIM YANDI DEMEYİN! ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Rıdvan GÜROL- YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA LİMİTED ŞİRKETLERLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER ...
     3.2. SPK
           Vural GÜNAL- MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI ...
           Yavuz AKBULAK- ÜLKEMİZDE YABANCI SERMAYE DÜZENLEMELERİ (*) ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
           Mehmet Fatih GÜR- KOOPERATİFLERE AİT TAŞINMAZLARIN KİRALANMASI KARŞILIĞINDA YAPILAN KİRA ÖDEMELERİNİN DURUMU ...
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KAMU İHALE KAPSAMINDA MAL SUNAN TEDARİKÇİLERİN SORUMLULUĞU ...
           Av.Atilla İNAN- İDAREYE DÜŞEN ÖNCELİKLİ EDİMLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE İHALE SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN SONUÇLARI ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
           Mesut UÇAK- BAĞ-KUR (YENİ DÜZENLEME İLE SGK PRİMLERİ) PRİMLERİ GİDER KAYDEDİLEBİLİR Mİ? ...
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Yunus YELMEN- 5510 SAYILI KANUNDA SMMM VE YMM TARAFINDAN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR ...
           Tahir ERDEM- SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA UZLAŞMA ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Halil YILMAZ- HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İŞ MAHKEMELERİNDEKİ YARGILAMA USULÜNE NE GETİRDİ? - 3 ...
           Doğan KESKİN- BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ HER ZAMAN YAPILABİLİR Mİ? ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Seyhan SÜZER- EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET UYGULAMASI ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ VE BU YÖNETMELİKTE 2011 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ...
           Dr. Hayrettin ÇİÇEK- DEVLET MEMURLARI HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI ...
           M. Nadir ARICA- 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASINDA ÖN İNCELEME İŞLEMİ YAPMAKLA GÖREVLENDİRİLENLERİN YETKİLERİ ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİ İLE TURİZM MERKEZLERİ İÇİNDEKİ TAŞINMAZ MALLARIN TURİZM AMAÇLI KULLANIMI ...
           Suat ŞİMŞEK- TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARA BEDELSİZ ARSA TAHSİSİ VE İRTİFAK HAKKI TESİSİ - 1 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
           Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ...
     8.2. Tebliğler
           GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ...
     8.3. Sirküler