DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> Şubat 2012 , 564 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Tahir ERDEM- TÜREV ÜRÜNLERİN VERGİLENDİRİLMESİ (GELİR VERGİSİ UYGULAMASI) ...
           İlhan YILMAZ- A’DAN Z’YE BASİT USULDE VERGİLENDİRME ...
           Mesut UÇAK- GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR KONUSUNDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR - 1 ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Rıza BİLGİÇ- DAR MÜKELLEF KURUMLAR, TAM MÜKELLEFLERE TANINAN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNALARINDAN NASIL YARARLANABİLİR? ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ahmet TEKİN- DÖNEM SONU İŞLEMLERİ (*) ...
           Celal DEMİR- ÖLÜMÜN VERGİSEL UZANTISI - 2 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           İrfan ERMİN- 2012 TAKVİM YILINDA UYGULANACAK VERGİLERE İLİŞKİN HAD VE MİKTARLAR ...
           Ünal DEMİRCİ- KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASINDA MALİKİN ÖLÜMÜ HALİNDE İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ - 1 ...
           Levent ERKUŞ- ÇOK ZOR DURUM HALİNİN 6111 SAYILI VE 6183 SAYILI YASALARA GÖRE İRDELENMESİ ...
           Suat ŞİMŞEK- TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARA BEDELSİZ ARSA TAHSİSİ VE İRTİFAK HAKKI TESİSİ - 2 ...
           Ali Hadi ORHUN- VERGİ MUAFİYETLİ VAKIFLARDA AMACA YÖNELİK HARCAMALARDA EMPATİ EKSİKLİĞİ ...
           Sami SÜZER- EKONOMİ ÜZERİNE ÇEŞİTLEMELER ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Kenan COŞKUN- FERDİ İŞLETMENİN LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HALİNDE TÜRK TİCARET KANUNU, GELİR VERGİSİ KANUNU, KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU Y ...
           Yavuz AKBULAK- ANONİM ŞİRKETLERE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER: YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KENDİ PAYLARINI İKTİSAP EDEBİLME (*) ...
           Şener ALTINIŞIK- YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNCA SUÇ SAYILAN FİİLLER VE CEZALAR İLE BAZI ÖNERİLER ...
     3.2. SPK
           Vural GÜNAL- GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI - 1 ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- BELEDİYELERDE KAMU HİZMETLERİNİ GÖRECEK KİŞİLERİN İHALE İLE SAĞLANMASI MÜMKÜN MÜDÜR? ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av.Atilla İNAN- ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL SÖZLEŞMELERDE İLAVE İŞ EKSİK İŞ BEDELİ ÖDEMELERİ ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
           Yeşil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil işlemleri ...
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE SAĞLANAN SAĞLIK HİZMETİ BEDELLERİ KAZAZEDENİN SOSYAL GÜVENCESİ OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAF ...
           Yunus YELMEN- KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ NASIL ÖDENECEK? ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Halil YILMAZ- HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İŞ MAHKEMELERİNDEKİ YARGILAMA USULÜNE NE GETİRDİ? - 4 ...
           Doğan KESKİN- BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME BİÇİMLERİ, SONUÇLARI VE YENİ BORÇLAR KANUNU ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- ÇALIŞMA HAYATI DENETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Dr. Hayrettin ÇİÇEK- DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDA SAVUNMA HAKKI ...
           M. Nadir ARICA- 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASINDA ÖN İNCELEME ÇALIŞMASININ YAPILMASI ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Dilşad DERİN- İSTİMVAL ...
           Faruk ŞAHİN- TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ TEŞVİK TEDBİRLERİ ...
           Fatih UZUN- ÖLÜ NAVLUN (DEAD FREIGHT) KAVRAMI VE GÜMRÜK VERGİSİ MATRAHINA ETKİSİ ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler