DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Mart 2012 , 565 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           İrfan ERMİN- 2011 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ...
           Bahadır BAĞ- 2011 YILINDA GAYRİMENKULLERİNİ SATANLARIN MART AYINDA BEYAN ETMESİ GEREKEN DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI ...
           Hasan ERDEMİR- ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Mesut UÇAK- GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR KONUSUNDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR - 2 ...
           Ali Hadi ORHUN- MART AYI BEYAN AYI, KİRADAN AYIR PAYI VE TARAFLARIN KARŞILIKLI BEKLENTİLERİ NELERDİR? ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Tahir ERDEM- TÜREV ÜRÜNLERİN VERGİLENDİRİLMESİ (KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI) ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Süleyman TURAN- ELEKTRONİK ORTAMDA MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ...
           Celal DEMİR- ÖLÜMÜN VERGİSEL UZANTISI - 3 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Erkan DOĞAN- Gülpeşe ÖZ- KATMA DEĞER VEGİSİNDE MÜTESELSİL SORUMLULUK ...
           Rıza BİLGİÇ- TÜREV İŞLEMLERİNDE BSMV. UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ünal DEMİRCİ- KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASINDA MALİKİN ÖLÜMÜ HALİNDE İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ - 2 ...
           Nuh Emre ÖZKİP- HARÇ VE VERGİ UYGULAMALARI KARŞISINDA MOTORLU KARA TAŞITLARININ SATIŞINDA ESAS ALINACAK BEDEL ...
           Zekeriya UYANIK- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDEKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE MTV’NİN GİDER YAZILAMAMA HALİ ...
           Levent ERKUŞ- HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN YİYECEK BEDELLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİNDE UYGULAMA BİRLİĞİ SAĞLANMASININ ÖNEMİ ...
           Suat ŞİMŞEK- TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARA BEDELSİZ ARSA TAHSİSİ VE İRTİFAK HAKKI TESİSİ - 3 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Ahmet TEKİN- 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL DEĞERLENDİRME VE SORU VE CEVAPLAR - 1 ...
     3.2. SPK
           Vural GÜNAL- GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI - 2 ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Fırat MUMCU- Neslihan MUMCU- HAZİNE TARAFINDAN TESİS EDİLEN İRTİFAK HAKKI VE VERİLEN KULLANMA İZİNLERİNDE 342 SIRA NO.LU MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ...
           Yılmaz DÖNMEZ- BELEDİYELERCE ALINAN İLAN VE REKLAM VERGİSİ ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU İHALE KANUNUNDA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER 01 ŞUBAT 2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN BELİRLENDİ ...
           Av.Atilla İNAN- KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILAN İŞ ARTIŞ VEYA EKSİLİŞLERİNDE DAMGA VERGİSİ ...
     3.4. Diğer Konular
           Faruk ŞAHİN- TURİZM BELGESİ TALEPLERİ ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ FATURALARININ İNCELENMESİ VE BUNA YAPILACAK İTİRAZLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ...
           Yunus YELMEN- 6111 SAYILI KANUNLA İHALELİ İŞLERDE BEŞ PUANLIK PRİM TEŞVİKİ KALDIRILDI ...
           - KAMU GÖREVLİLERİNİN MALULİYETİNDE YAPILACAK İŞLEMLER ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Halil YILMAZ- HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İŞ MAHKEMELERİNDEKİ YARGILAMA USULÜNE NE GETİRDİ? - 5 ...
           Doğan KESKİN- GENEL SAĞLIK SİGORTASI BAĞLAMINDA KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENCESİ ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- YILLIK ÜCRETLİ İZİN UYGULAMASI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Dr. Hayrettin ÇİÇEK- DİSİPLİN SORUŞTURMA SONUÇLARINA İLİŞKİN RAPORLAR ...
           M. Nadir ARICA- 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASINDA “ÖN İNCELEME PLAN VE PROGRAMI” ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Fatih UZUN- GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ VE İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Sami SÜZER- SAYIŞTAY VE YARGI İÇİNDEKİ YERİ ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
           GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ Seri No: 89 ...
     8.3. Sirküler