DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 255
Dergi İçeriği: 9683
Mevzuat: 2106

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Mart 2006 , 459 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 27/11240 No.lu Abonemiz, SORU- 18 sıra no.lu “YMM. Genel Tebliği” ile 4 sıra no.lu “Vergi Beyannamelerinin SMMM.’ce İmz ...
           Sayın 06/6958 No.lu Abonemiz, SORU- Dönem sonu işlemleri ile ilgili bir işlem yaptım acaba doğru mudur?Bana bu konuda yardımcı olurmusunuz? 1- ...
           Sayın 38/10727 No.lu Abonemiz, SORU- Mobilya imali işi ile iştigal eden bir mükellef ayrıca kendi arsasına bina inşaatı yapmaya başlayacaktır. İnşaat ...
           Sayın 31/12833 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefim olan bir şirketin asıl ve yalnız iştigal konusu Türkiye’den komşu ülkeye otomobillerle yolcu ta ...
           Sayın 46/14546 No.lu Abonemiz, SORU- Vergi dairesinde memur olarak çalışmaktayım. Aile yardımı almakta iken eşim 21.10.2005 tarihinde SSK.’lı o ...
           Sayın 65/9449 No.lu Abonemiz, SORU- 23 Ocak 1998 tarih ve 23239 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan istihdam imkânlarının artırılması ile ilgili ...
           Sayın 07/12472 No.lu Abonemiz, SORU- 1- 215 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 4-32 bendine göre kullanılan sabit kıymetler gider yazılmayacak ...
           Sayın 09/5967 No.lu Abonemiz, SORU- Gelir İdaresini yeniden yapılandırılması kapsamında kurum içinde çalışanlara yapılacak olan uzmanlık sınavından ö ...
           Sayın EMS 1740 No.lu Abonemiz, SORU- Kurumlar vergisi matrahımız belli oldu Tic. Kâr matrahımız 602,000 YTL. Geçen sene bina yaptık yatırım ...
           Sayın 65/1639 No.lu Abonemiz, SORU- Spor toto yani iddia komisyon gelirinin beyan ve vergilendirilmesi hakkında bilgi almak istiyorum? Bu işi yapan b ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 1 Şubat 2006 tarih ve 457 sayılı Dergimizin 24’üncü sayfasında cevaplamış olduğumuz rakı ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Ben bir kamu bankasında şef olarak görev yapmaktaydım. Ancak sözleşmeyi imzalamadığımdan Milli ...
           Sayın 59/10597 No.lu Abonemiz, SORU- 454 sayılı Dergimizde yayınlanan 45/5799 no.lu aboneye verilen cevabın 2003/3 sayılı GV. İç Genelgesinde yer ala ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 06/1309 No.lu Abonemiz, SORU- 1 Şubat 2006 tarih 457 sayılı Derginizin 207’nci sayfasındaki emeklilik aylık hesaplaması ile ilgili; 1- 2 ...
           Sayın 60/15559 No.lu Abonemiz, SORU- Ben şuanda bir kamu kuruluşunda memur olarak çalışmaktayım. Memuriyet hizmetime 06.10.1998 tarihinde başladım. D ...
           Sayın Muhyettin AKAN, SORU- Ekte gönderdiğim Bağ-Kur evraklarımdanda anlaşılacağı gibi 20.04. 1982 tarihinden itibaren Bağ-Kur ........ İl Müdürlüğün ...
           Sayın 16/10912 No.lu Abonemiz, SORU- İlgili mükellef Bağ-Kur’da 23.09.1997 tarihinde 1’inci basamaktan sağlıktan yararlanılacak şekilde i ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- İş Bulma Kurumuna gönderilecek işten ayrılma bildirgeleri, işten çıkış nedeni, idari para cezal ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Dr. Fatih SARAÇOĞLU- 2005 YILI GELİRLERİ İÇİN ÖRNEKLERLE GELİRİN TOPLANMASI VE BEYANI ...
           Nurullah ÇUHADAR- Ömer DÖNMEZ- SERBEST MESLEK KAZANCI ELDE EDEN AVUKATLARIN BELGE DÜZENİ VE VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ - 3 ...
           Abdülmenaf YAKUT- Evren YILDIRIM- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMALARINDA ZARAR MAHSUBU ...
           Hamit DÜNDAR- CARİ HESABA İŞLENECEK ALACAKLAR - 2 ...
           Muhammet Ali YENİ- 2005 YILINDA ELDE EDİLEN GAYRİMENKUL SERMAYE İRADLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ...
           İrfan ERMİN- 2005 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ...
           Hidayet MAT- BELEDİYELERE AİT ARSA, KONUT VE İŞYERLERİNİN SATIŞI KİRALANMASI VE TAHSİSİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           M. Nadir ARICA- FATURANIN KAPSAMI VE ŞEKLİ ...
           M. Bülent AYDIN- KAYIT DIŞI EKONOMİ-VERGİ DENETİMİ-İDARİ YAPI - 3 ...
           Ali Hadi ORHUN- VERGİ USUL YASAMIZDA ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI HÜKMÜ VE İŞLETME HESABI ESASINDA ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILABİLİR Mİ SORUSU ...
           Göktuğ GÖKTAŞ- MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Prof. Dr. Salim ŞEN- İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN SATIŞLARDA KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV.) KAYIT VE UYGULAMALARI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Bülent SEZGİN- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE KASKO SİGORTASI DEĞERİ UYGULAMASI ...
           Hasan AYKIN- KAYITDIŞI EKONOMİ VE GELİR RİSK YÖNETİMİ - 2 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
           Y. Ziya ERÇOKLU- GEÇEN SENE OLDUĞU GİBİ BU SENEDE YATIRIMCILARIN ADRESİ BORSA OLUYOR ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Halil COŞKUN- BELEDİYELER VEYA BELEDİYELERE BAĞLI MÜESSESELERCE TAHSİL EDİLMEKTE OLAN HARCAMALARAKATILMA PAYI VE BU PAYLARIN ÜST SINIRI ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Edat Yücel SEYHAN- İHALE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ OLARAK ŞİKAYET VE İTİRAZEN ŞİKAYET MÜESSESESİ, İDDİALARIN İNCELENMESİ VE YARGI YOLU - 2 ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER 1 ŞUBAT 2006 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN BELİRLENDİ ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Mahkeme kararıyla sözleşmenin feshi nedeniyle kooperatifin zararlarının karşılanması için Borçlar Kanununun 105’inci ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Muhtasar beyannamesini üç aylık dönemler halinde veren mükellefin, nakil sırasında kapanış işleminin sehven aylık olarak k ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile teslim alınarak kullanılmaya başlanan gayrimenkulün satışında, iktisap tarihi olara ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Ücretli olarak çalışan personelin bir takvim yılı boyunca yaptıkları vergi indirimine konu harcama tutarları içerisinde ye ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI (Ortağı olduğu limited şirketin kayıt ve beyan dışı bırakıldığı tespit edilen hasılatından kaynaklanan kazancın dağıtıldığı varsayımı ...
           DANIŞTAY KARARI (Üst kuruluşa üye olunmaması nedeniyle, kooperatifin bir kısım şekle ilişkin ödevlere uymaması sonucu yaptırıma tabi tutulması düşünül ...
           DANIŞTAY KARARI (Şirket kanuni merkezi dışında serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlik stajı yapılamayacağı Hk.) ...
           DANIŞTAY KARARI (Kayıt dışı hasılatın tamamı kazanç olarak kabul edildiğinde ortaya çıkan karlılık oranı ticari icaplara uygun görülmediğinden, mahkem ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- ELEKTRONİK ORTAMDA SSK. PRİM BORCU YOKTUR SORGULAMASI ...
           Ergun ÖZDEMİR- SSK. AÇISINDAN İŞVERENLERCE TUTULACAK KAYIT VE BELGELERİN GEÇERLİLİĞİ ...
           Erkan ÖZKAN- SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNDA EMEKLİ AYLIKLARINDA 2006 YILINDA YAPILAN ARTIŞLAR ...
           Serdar GÜNAY- YOKLAMA FİŞLERİ VE DELİL NİTELİĞİ ...
           Hakkı DEMİRCİ- YILLIK İZİNDE İŞÇİYE ÜCRET VE SSK.’YA PRİM ÖDENMESİ ZORUNLU MUDUR? ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- YABANCILARIN 1479 SAYILI KANUNA TABİ SİGORTALILIĞI ...
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- KUŞ GRİBİ VE KISA ÇALIŞMA ...
           Hüseyin ACAR- KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI USUL VE ESASLARI - 2 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- DEVLET MEMURLARININ VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR -2 ...
           Hikmet ÇETİN- 5237 SAYILI YENİ TÜRK CEZA KANUNU İLE MEMUR SUÇLARINA İLİŞKİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER - 2 ...
           Vecdi KARANFİL- MEMURLARIN SAĞLIK YARDIMI VE BU KONUYA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ UYUŞMAZLIKLAR - 1 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Av.Atilla İNAN- İDARE MAHKEMESİ KARARLARININ SONRADAN BOZULMASI HALİNDE ÖNCEDEN YAPILAN ÖDEMELERİN İADESİ ...
           Erdal SANLI- HAKEM KARARLARI - 2 ...
           Ahmet ÖZDEMİR- İL ÖZEL İDARESİNİN TEŞKİLATI VE DENETLENMESİ ...
           Faruk ŞAHİN- SEYAHAT ACENTALARI ...
           Necati UĞUR- KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİNİN YASAL DAYANAĞI VAR MIDIR? ...
           Harun Hakan BAŞ- İDARE HUKUKUNDA VE İDARİ YARGIDA HUKUKUN GENEL İLKELERİNE UYGULAMADA YAPILAN ATIFLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME ...
           - KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ İCRA YOLU İLE TAHLİYESİ - 4 ...
           Ünal DEMİRCİ- HAKİMİN DAVA BAKMAKTAN MEMNUİYETİ VE REDDİ - 3 ...
           Türkben PEDÜK- TÜRKİYE’DE YARI MALİ İŞLEMLER VE MALİ SAYDAMLIK ...
           Tezcan ATAY- İlhan SOYLAMIŞ- GELİRİ SADECE ÜCRET GELİRİNDEN İBARET OLAN MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler