DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Nisan 2012 , 566 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           İrfan ERMİN- 2011 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ...
           Ejder SELÇUKOĞLU- Mustafa İNANÇ- TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLER İLE GEÇİCİ VERGİLERİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDEN MAHSUBU VE İADESİ UYGULAMASI ...
           Bahadır BAĞ- KURUMLAR VERGİSİ BEYANINDA ZARAR MAHSUPLARI ...
           Rıza BİLGİÇ- KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAYNAKLI İLAVE TARHİYAT RİSKİNDEN KORUNABİLİR ...
           Abdurrahman ENTERİLİ- VAKIFLARA AİT GAYRİMENKULLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ali Hadi ORHUN- TEBLİĞ VE VERGİLENDİRME BOYUTUNDA ÖNEMLİ EKSİĞİ ...
           Celal DEMİR- ÖLÜMÜN VERGİSEL UZANTISI - 4 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Tahir ERDEM- TÜREV ÜRÜNLERİN VERGİLENDİRİLMESİ (BSMV UYGULAMASI) ...
           Dilşad DERİN- TAM-KISMİ İSTİSNA VE KDV İADE SİSTEMİ ...
           Medeni YAKUT- TAŞITLARA AİT 2A BEYANNAMESİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİ ...
           Mesut UÇAK- İŞİ TERK EDEN MÜKELLEFLER İNDİRİM KONUSU YAPAMADIKLARI KATMA DEĞER VERGİSİNİ GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN GİDER YAZABİLİRLER Mİ? ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ünal DEMİRCİ- KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASINDA MALİKİN ÖLÜMÜ HALİNDE İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ - 3 ...
           Levent ERKUŞ- VERGİ VE İDARİ DAVALARINDA VERGİ İDARESİ ALEYHİNE VERİLEN KARARLAR NETİCESİNDEKİ İCRA VEKALET ÜCRETİ SORUNU ...
           Suat ŞİMŞEK- TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARA BEDELSİZ ARSA TAHSİSİ VE İRTİFAK HAKKI TESİSİ - 4 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Ahmet TEKİN- 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL DEĞERLENDİRME VE SORU VE CEVAPLAR - 2 ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
           Yılmaz DÖNMEZ- KOOPERATİFLERİN KURUMLAR VERGİSİ İLE KDV KARŞISINDAKİ DURUMLARI ...
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- BELEDİYELERİN DEPREM HEYELAN SEL VE ÇIĞ GİBİ DOĞAL AFETLERİN YAŞANDIĞI AFET BÖLGELERİNE YAPACAKLARI YARDIM VE DESTEĞİN YASAL DAYANAĞI ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- HİZMET İHALELERİNDE MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ ...
           Av.Atilla İNAN- İLAVE İŞLERDE HADLERİN BELİRLENMESİ KONUSUNDA İLK İHALE SÖZLEŞMESİ MİKTARLARININ MI? YOKSA İKİNCİ SÖZLEŞME MİKTARLARININ MI? ESAS ALINACAĞI ...
     3.4. Diğer Konular
           Vural GÜNAL- TÜRK BORÇLAR KANUNU IŞIĞINDA TİP SÖZLEŞMELER VE BANKALAR ...
           Halil COŞKUN- 2012 YILINDA ÖDENECEK EMLAK VERGİSİ VE BU VERGİYE EK OLARAK ÖDENECEK KATKI PAYI ...
           Faruk ŞAHİN- TURİZM BELGESİ BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Yunus YELMEN- SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA İŞVERENLER LEHİNE İDARİ PARA CEZALARINA GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER ...
           - İŞVERENİN ÖDEME ACZİNE DÜŞMESİ DURUMUNDA ÜCRET GARANTİ FONUNA YAPILACAK BAŞVURUYA AİT BELGELER ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Halil YILMAZ- İŞ KANUNLARINA GÖRE İŞVEREN VEKİLLİĞİ - 1 ...
           Doğan KESKİN- KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANDIRAN SEBEPLERE GÖRE UYGULANACAK USULLER ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- FAZLA ÇALIŞMA VE GENEL TATİL ÇALIŞMASI ÜCRETİNİN ÜCRET İÇİNDE MÜTALAA EDİLMESİ ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Dr. Hayrettin ÇİÇEK- DİSİPLİN SUÇUNUN GENEL UNSURLARI ...
           M. Nadir ARICA- 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNA GÖRE YAPILACAK ÖN İNCELEME ÇALIŞMASINDA ZANLININ İFADESİNİN ALINMASI S ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler