DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Haziran 2012 , 568 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Bahadır BAĞ- VERGİ KANUNLARIYLA ÖZÜRLÜLERE TANINAN HAKLAR ...
           Recep İBİŞ- HİSSE SATIŞI VE KÂR PAYLARININ VERGİLENDİRMESİNDE MUAFİYET/İSTİSNALAR ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Mehmet SAY- VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE TEBLİĞ VE ‘MERNİS ADRESİDİR’ İBARESİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet TEKİN- 117 SERİ NO’LU TEBLİĞ İLE GETİRİLEN SORUMLU SIFATI İLE İLGİLİ KDV UYGULAMASI SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLE ...
           Mesut UÇAK- SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA GAYRİMENKUL KİRALAMALARININ (TAM SORUMLULUK UYGULAMASI) KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU ...
           Ejder SELÇUKOĞLU- YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACATI KDV İSTİSNASI UYGULAMASINDA SON DURUM ...
           Hasan ERDEMİR- FİNANSAL KİRALAMAYA KONU TESLİMLERDE KDV ...
           Rıza BİLGİÇ- YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİNDE KDV. İSTİSNASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Sami SÜZER- MTV UYGULAMASINDA YENİ DÜZENLEME ÖNERİSİ ...
           İrfan ERMİN- DAMGA VERGİSİNDE VERGİLEME VE ÖDEME ŞEKİLLERİ ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGIDA SAVCILIK - 1 ...
           Vural GÜNAL- YENİLENEN BORSA MEVZUATI ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- 2012 YILINDA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA İŞLETİLEN SOSYAL TESİSLERDEN YARARLANANLARDAN ALINACAK ÜCRETLER YENİDEN BELİRLENDİ ...
           Levent ERKUŞ- YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA İLİŞKİN KARARA GÖRE ALINACAK TEMİNATA AİT HÜKÜMLER VE DEĞERLENDİRME ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Ali Hadi ORHUN- EĞER ERTELENMEZSE DEĞİŞİKLİK OLMAZSA (Şüphesiz Konumuzun Ne Olacağını Bildiniz) ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Suat ŞİMŞEK- BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNA GÖRE ALINAN HARCAMALARA KATILMA PAYLARI - 2 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- MÜHENDİS ORTAKLI ŞİRKETİN MEZUNİYET BELGELERİNİ İŞ DENEYİM OLARAK KULLANMASI ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA BAĞIMSIZ OLARAK ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIKLARINDA “TEVKİFAT UYGULAMASI” VE MERİ MEVZUATA GÖRE “SİGOR ...
           - KAMU İDARELERİNİN DENETİM ELEMANLARININ KENDİ MEVZUATLARINCA YAPTIKLARI DENETİMLERDE 5510 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILACAK TESPİTLER ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Halil YILMAZ- İŞ KANUNLARINA GÖRE İŞVEREN VEKİLLİĞİ - 3 ...
           Tahir ERDEM- İŞ KAZASI NEDENİYLE İŞVEREN TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELERİN GİDER BOYUTU -2 ...
           Doğan KESKİN- HAKLI NEDENLERLE FESİHTE FESHİN GEÇERLİ OLDUĞU TARİH ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- TELAFİ ÇALIŞMASI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Av.Atilla İNAN- YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER HAKKINDA KANUNUN YORUMU ...
           Dr. Hayrettin ÇİÇEK- DİSİPLİN CEZALARININ AFFI ...
           M. Nadir ARICA- İDARE TARAFINDAN YAPILAN VEYA YAPTIRILAN SORUŞTURMALARDA TANIKLARDAN YARARLANMA ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler