DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Eylül 2012 , 571 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Şemsettin ESER- 6322 SAYILI KANUNLA KAPSAMI DARALTILAN MESKEN KİRA GELİRİ İSTİSNASI UYGULAMASI ...
           Celal DEMİR- DEVLET YARDIMLARINDA GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ ...
           Bülent GEÇGEL- GEÇİCİ KABUL TARİHİNDEN SONRA ÖDENEN YILLARA SARİ İŞLERE AİT HAKEDİŞ ÖDEMELERİNİN GELİR VERGİSİ TEVKİFATI KARŞISINDAKİ DURUMU ...
           Bahadır BAĞ- ESNAF MUAFLIĞINDA YENİ UYGULAMA ...
           İsmet POLAT- GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           İrfan ERMİN- DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN VERGİ MÜKELLEFİYETİ ...
           Hasan ERDEMİR- NEVİ DEĞİŞİKLİĞİNDE KESİNTİLERİN MAHSUBU ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Abdullah KÜTÜKÇÜ- KİT PERSONELİNE KİRALANAN KONUTLARA İLİŞKİN KDV UYGULAMASINDA YENİ DÖNEM ...
           Ejder SELÇUKOĞLU- VERGİ İDARESİNİN İNDİRİMİNİ KABUL ETMEDİĞİ KATMA DEĞER VERGİLERİNİN GİDER VEYA MALİYET YÖNLÜ TAHLİLİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Hasan GÜNER- 6292 SAYILI KANUN SONRASINDA HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN İHALESİZ DOĞRUDAN SATIŞI ...
           Tahir ERDEM- BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ KAPSAMINDA ‘MELEK GİRİŞİMCİLERE’ YÖNELİK VERGİ TEŞVİKLERİ ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGIDA SAVCILIK - 4 ...
           Levent ERKUŞ- YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN HARCI UYGULAMASI VE BİLGİLENDİRME ...
           M. Nadir ARICA- AMME ALACAKLARININ TAHSİLİNDE İHTİYATİ HACİZ UYGULAMASI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Ali Hadi ORHUN- YASAKLAR VE YASALAR VE DE 9 EYLÜL ZAFERİ ...
           Rıza BİLGİÇ- NİHAYET GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI BELİRLEDİ ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Salim DEMİREL- ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIM İHALELERİNİN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- İHALE İLANI YAPILDIKTAN SONRA İHALE DÖKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI MÜMKÜN MÜDÜR? ...
     3.4. Diğer Konular
           Suat ŞİMŞEK- KIYIDA YAPILACAK TERSANE LİMAN GİBİ KIYI YATIRIMLARINA TAŞINMAZ TAHSİSİ - 3 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
           Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ...
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Halil YILMAZ- BOŞANDIĞI KİŞİYLE BİRLİKTE YAŞADIĞI BELİRLENEN EŞ VE ÇOCUKLARIN, BAĞLANMIŞ OLAN GELİR VE AYLIKLARININ KESİLMESİ -1 ...
           Mustafa ERDEN- BORÇ YAPILANDIRMASI BOZULANLARA TANINAN HAKLAR ...
           - 5510 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCE VE SONRA FARKLI SİGORTALILIKLAR AÇISINDAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- ASGARİ ÜCRET İLAN ZORUNLULUĞU YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Ahmet TEKİN- İŞYERLERİNDE, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER ...
           Doğan KESKİN- İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİLERİNDE DEĞİŞEN VE DEĞİŞECEK ÖNEMLİ YÜKÜMLÜLÜKLER ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Dr. Hayrettin ÇİÇEK- DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDA YETKİLİ DİSİPLİN KURULLARI ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- SEYAHAT ACENTALIĞI HİZMETLERİ, GRUPLARI VE ÇALIŞMA ESASLARI ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler