DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Kasım 2012 , 573 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           İrfan ERMİN- ESNAF MUAFLIĞI VE BASİT USULDE VERGİLENDİRMEYLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ahmet TEKİN- FAZLA VEYA YERSİZ TAHSİL EDİLEN VERGİLERİN İADESİ İLE İLGİLİ UYGULAMA ...
           Yalçın YILDIZ- FATURA DÜZENLEMEME FİİLİNİN HESAP DÖNEMİ KAPANDIKTAN SONRA TESPİT EDİLMESİ HALİNDE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLİP KESİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİR ...
           Mesut UÇAK- VERGİ İNCELEMESİNE TABİ OLACAK MÜKELLEFLERİN BİLMESİ GEREKEN USUL VE ESASLAR ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Rıza BİLGİÇ- MOBİL ÖDEME SİSTEMİ VE ÖZELLİKLİ HUSUSLAR ...
           Abdullah KÜTÜKÇÜ- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA YAPILAN BEDELSİZ TESLİM VE HİZMETLERDE KDV UYGULAMASI ...
           Abdurrahman ENTERİLİ- TEŞVİK BELGELİ MALLARDA KDV İSTİSNASI ...
           Ejder SELÇUKOĞLU- YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILAN PROJELERE İLİŞKİN TESLİM VE HİZMETLERDE KDV İSTİSNA VE İADE UYGULAMASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           M. Nadir ARICA- AMME ALACAKLARININ TAHSİLİNDE ÖDEME EMRİ UYGULAMASI ...
           Ünal DEMİRCİ- İMAR PLANLARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARINDA SÜRE - 1 ...
           Bahadır BAĞ- KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hasan ERDEMİR- KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- İHTİYAÇLARINI DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ İLE KARŞILAYACAK OLAN İDARELERİN BULUNDUKLARI YERİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLUP OLMAMASI DURUMUNUN DOĞRUDAN TEMİN ...
     3.4. Diğer Konular
           Suat ŞİMŞEK- KIYIDA YAPILACAK TERSANE LİMAN GİBİ KIYI YATIRIMLARINA TAŞINMAZ TAHSİSİ - 5 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Halil YILMAZ- BOŞANDIĞI KİŞİYLE BİRLİKTE YAŞADIĞI BELİRLENEN EŞ VE ÇOCUKLARIN, BAĞLANMIŞ OLAN GELİR VE AYLIKLARININ KESİLMESİ -3 ...
           Mustafa ERDEN- EŞİ VEFAT EDEN DUL KADINLARA YAPILAN NAKDİ YARDIM ...
           Yunus YELMEN- SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN EMEKLİLİK İŞLEMLERİNE ETKİSİ ...
           - 5510 SAYILI KANUN İLE BİRLİKTE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- İŞYERİ VE İŞ SÖZLEŞMESİ DEVRİNDE HAKLARIN DURUMU ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- Tuğba Yiğit YILMAZ- ASGARİ ÜCRET UYGULAMASINA GENEL BİR BAKIŞ ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- SEYAHAT ACENTALIĞI İŞLETME BELGESİNİN ALINMASI ...
           Ali Hadi ORHUN- TİCARETTE BUMERANG DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler