DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Aralık 2012 , 574 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Mesut UÇAK- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE DÖNEM SONU İŞLEMLER VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR - 1 ...
           Bülent GEÇGEL- VAKIFLARA AİT GAYRİMENKULLERİN KİRA ÖDEMELERİNDEN GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ TEVKİFATI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Rıza BİLGİÇ- BANKALAR KURUMLAR VERGİSİ HESABINDA HANGİ GENEL VE ÖZEL KARŞILIKLARI İNDİREBİLİRLER? ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Bünyamin ÇİTİL- RE’SEN TERK VE YENİ TİCARET KANUNUNA GÖRE TÜZEL KİŞİLİKLERİNİN DEVAMI HALİNDE ORTAYA ÇIKACAK SPESİFİK KONULAR ...
           Ali Hadi ORHUN- ÖMRÜ SONA ERMEKTE OLAN BİR YILIN SON GÜNLERİNE AİT HATIRLATMALAR VE ÖNERİLER ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Hasan ERDEMİR- YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFATI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           M. Nadir ARICA- AMME ALACAKLARININ TAHSİLİNDE HAKLARINDA ÖDEME EMRİ DÜZENLENEBİLECEKLER ...
           İrfan ERMİN- YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ...
           Ünal DEMİRCİ- İMAR PLANLARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARINDA SÜRE - 2 ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNİN KREDİ KARTIYLA YAPILMASI MÜMKÜN MÜDÜR? ...
           Levent ERKUŞ- VERGİ DAİRELERİ VEZNELERİNDEN TESLİM ALINACAK PARA VE ÇEKLERE YÖNELİK YENİ DURUM VE UYGULAMALAR ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Ahmet TEKİN- TİCARİ DEFTERLERİN TASDİKİ ...
           Ejder SELÇUKOĞLU- YENİ TTK’NDA LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY DEVRİ DURUMLARI VE PAY DEVRİNDE YENİ DAMGA VERGİSİ VE HARÇ UYGULAMASI ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- İHALE İLKE VE KURALLARINA UYULMAMASININ DOĞURACAĞI SONUÇLAR ...
           Kenan COŞKUN- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU YÖNÜNDEN YAPIM İŞLERİ İHALE SÜRECİNİN 5 (BEŞ) KISIMDA DEĞERLENDİRİLMESİ ...
     3.4. Diğer Konular
           Suat ŞİMŞEK- KIYIDA YAPILACAK TERSANE LİMAN GİBİ KIYI YATIRIMLARINA TAŞINMAZ TAHSİSİ - 6 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
           2012/30 sayılı Genelgede yapılan değişiklik GENELGE 2012/37 ...
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Dr. Halil YILMAZ- BOŞANDIĞI KİŞİYLE BİRLİKTE YAŞADIĞI BELİRLENEN EŞ VE ÇOCUKLARIN, BAĞLANMIŞ OLAN GELİR VE AYLIKLARININ KESİLMESİ -4 ...
           Mustafa ERDEN- KAYITDIŞILIĞIN ÖNLENMESİNDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI VE ZAMANAŞIMI ...
           - İHALELERE KATILAN FARKLI SİGORTA KOLLARINA TABİ İŞVERENLER AÇISINDAN KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM BORÇLARI VE BU BORÇLARIN LİMİTLERİNİN BEL ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Yunus YELMEN- İŞÇİ ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ İLE ISLAHIN ZAMANAŞIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ...
           Doğan KESKİN- EV HİZMETLERİNDE YABANCI İSTİHDAMI ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- Tuğba Yiğit YILMAZ- ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞMA HAYATI VE MEVZUATINDAKİ YERİ ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Dr. Hayrettin ÇİÇEK- DİSİPLİN CEZASI KAVRAMI VE DİSİPLİN CEZASININ ÖZELLİKLERİ ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- SEYAHAT ACENTASININ ŞUBE KURULUŞ TALEBİ ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler