DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Ocak 2013 , 575 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Mesut UÇAK- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE DÖNEM SONU İŞLEMLER VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR - 2 ...
           Sami SÜZER- GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE GERÇEK USULDEN BASİT USULE GEÇİŞ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           İrfan ERMİN- KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN YENİ BİR TEŞVİK: GİRİŞİM SERMAYESİ FONU ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Yalçın YILDIZ- VERGİ İNCELEME UYGULAMALARINDA DEFTER VE BELGE İBRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLİP KESİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME ...
           Ali Hadi ORHUN- FİŞ, YİNE SANA DÜŞTÜ İŞ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Celal DEMİR- ENGELLİLERDE ÖTV (İstisna mı, Öteleme mi?) - 1 ...
           Seyit YAŞAR- KİRALAMA FAALİYETLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI ...
           Tahir ERDEM- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE YENİ İADE SİSTEMİ ...
           Ejder SELÇUKOĞLU- ULUSLARARASI KURULUŞLARA YÖNELİK KDV İSTİSNASI VE İADE UYGULAMASINDA SON DURUM ...
           Ayhan YAMAN- TAŞERONLARA YAPTIRILAN SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI UYGULAMASI ...
           Ahmet Zeki CİNOĞLU- Oktay PEMBE- ÖZEL FATURADA ÖZEL DURUMLAR ...
           Levent ERKUŞ- ÖTV KANUNUNUN 13/2 MADDESİNİN 10 NUMARA YAĞ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDEKİ ÖNEMİ VE DEĞERLENDİRME ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Rıza BİLGİÇ- NORMATİF BİR İNCELEME: VERGİ YARGISINDA DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI KARARLARININ UYGULANMASI ...
           Bünyamin ÇİTİL- KAMU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNDE MENKUL MALLARIN HACZİNE VE SATIŞ USULÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULAMA ALANLARI ...
           Ünal DEMİRCİ- İMAR PLANLARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARINDA SÜRE - 3 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Prof. Dr. Mehmet YÜCE- KÂR PAYI AVANSI VE VERGİ MEVZUATI KARŞISINDAKİ DURUMU ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- SON DÜZENLEME ÇERÇEVESİNDE HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILANLARIN DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ...
           Av.Atilla İNAN- AYNI İHALE HAKKINDA KAMU İHALE KURUMUNUN FARKLI KARARLARI KONUSUNDA YAPILACAK İŞLEMLER ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mehmet Emre DİKEN- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE YAPILAN BİLDİRİMLER BAĞLANACAK AYLIK MİKTARINI DÜŞÜRÜR MÜ? ...
           - 6353 SAYILI KANUN İLE BİRLİKTE YURT DIŞINA TEDAVİ AMACIYLA GÖNDERİLEN 5510 SAYILI KANUNUN 4-C KAPSAMINDAKİ GENEL SAĞLIK SİGORTALILARININ REFAKATÇİ ...
           Mikail KILINÇ- 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10’UNCU MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN TEŞVİK ÇERÇEVESİNDE 5510 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN 5 PUANLIK İŞVEREN TEŞVİKİ İLE BİRLİKTE ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- FAZLA SAATLERLE ÇALIŞMANIN FARKLI BİÇİMLERİ VE SONUÇLARI ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- Tuğba Yiğit YILMAZ- İŞLETMENİN VE İŞYERİ DEVRİNİN İŞ KANUNUNDAKİ YERİ ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Dr. Hayrettin ÇİÇEK- DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DİSİPLİN HÜKÜMLERİ BAKIMINDAN KAPSAMI ...
           Kadir ÖZENİR- 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU KAPSAMINDA OLAN MEMURLARIN İZİN HAKLARI ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Ahmet TEKİN- HESAP DÖNEMİ SONUNDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER (BAZI HATIRLATMALAR) ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- SEYAHAT ACENTASININ ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
           ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI ...
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler