DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Şubat 2013 , 576 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Rıza BİLGİÇ- ALACAKLI TARAF AVUKATINA ÖDENEN KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR ...
           Şemsettin ESER- ÜCRET, KİRA, FAİZ, KÂR PAYI GİBİ BAZI GELİRLERİN 2013 YILI BEYANI ...
           Mesut UÇAK- GELİR VERGİSİ KANUNUNUN YENİDEN YAZILMASI ÇALIŞMALARININ YAPILDIĞI BİR DÖNEMDE ÜCRET KAZANCININ VERGİLENDİRME ESASLARIYLA İLGİLİ YAPILMASI GEREKEN DÜ ...
           Sami SÜZER- KREDİ KARTINDAN KOMİSYON İLE NAKİT SAĞLAYANLARIN VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Musa YILDIRIM- TELİF KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ VE SORUMLULUK UYGULAMASI ...
           Bahadır BAĞ- BASİT USUL MÜKELLEFLERİN BEYAN AYI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Levent ERKUŞ- GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ 10.01.2013 TARİHLİ BASIN DUYURUSUNA KONU PEŞİN FİYATLANDIRMA ANLAŞMASININ YASAL MEVZUATI VE DEĞERLENDİRME ...
           İrfan ERMİN- TÜRKİYE’DEN, YERLEŞME YERİ YURT DIŞINDA BULUNAN KİŞİ VE KURUMLARA VERİLEN HİZMETLERDE VERGİ İNDİRİMİ ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Mahmut ŞİMŞEK- 2013’DEN İTİBAREN İŞYERLERİ İÇİN TESİS EDİLECEK ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ABONELİKLERİNDE VERGİ MÜKELLEFİYETİ ARANILACAKTIR ...
           Hasan ERDEMİR- ZAMANAŞIMINDA ANAYASAYA AYKIRILIK VE İPTAL KARARI ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet TEKİN- KATMA DEĞER VERGİSİNİN TANIMI, ORANLARI VE İNDİRİM SİSTEMİNDEKİ TEZATLIKLAR ...
           Mehmet Nadir ARICA- VERASET KAVRAMI ...
           Celal DEMİR- ENGELLİLERDE ÖTV (İstisna mı, Öteleme mi?) - 2 ...
           M. Akif UMAY- SİT ALANI İLAN EDİLEN SAHALARIN HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLAR İLE TRAMPA EDİLMESİNE İLİŞKİN MEVZUATTAKİ SON DURUM ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Bünyamin ÇİTİL- İHTİRAZİ KAYITLA ÖDEMENİN VERGİ HUKUKUNDA YERİ VE HUKUKİ SONUÇLARI ...
           Ali Hadi ORHUN- HA-CET-VELİ VE VERGİSEL BAĞLANTILAR ...
           Ünal DEMİRCİ- İMAR PLANLARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARINDA SÜRE - 4 ...
           Tahir ERDEM- İKRAZATÇILIK FAALİYETLERİ SONA MI ERİYOR? ...
           İsmail AYDEMİR- 2013 YILI ASGARİ ÜCRETİNİN İŞÇİ VE İŞVEREN KESİMİNE YANSIMALARI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- ORTAK GİRİŞİMLERDE ÖLÜM, İFLAS VE MAHKUMİYET HALLERİ ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Yunus YELMEN- 6385 SAYILI TORBA KANUNLA SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER ...
           - YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ HİZMET BORÇLANMASI ...
           Oğuzhan DEMİRHAN- ZORUNLU SİGORTALILIK VE HİZMET ÇAKIŞMASI ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ...
           Mustafa ERDEN- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDAKİ YENİLİKLER ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- Abdülkerim IRMAK- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SİSTEMATİĞİ ...
           Halil YILMAZ- ÇALIŞMA HAYATININ DENETİMİNDE YETKİLİ MAKAMLAR TARAFINDAN DÜZENLENEN TUTANAKLARIN İSPAT GÜCÜ - 1 ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Dr. Hayrettin ÇİÇEK- DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA YER ALAN DİSİPLİN HÜKÜMLERİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ VE ÖNERİLER ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- 2013 YILINDA KAMU KONUTLARINDA OTURAN MEMURLARDAN ALINACAK AYLIK KİRA BEDELLERİ YENİDEN BELİRLENDİ ...
           Tahsin ATLI- GELİR İDARESİNİN DE YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMELİDİR ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Ejder SELÇUKOĞLU- YENİ BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DENETİM KURULUŞLARININ VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- SEYAHAT ACENTASININ TİCARET ÜNVANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler