DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Mart 2013 , 577 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Şemsettin ESER- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ (TEVKİFAT VE GEÇİCİ VERGİ) İADELERİNİN NAKDEN VEYA MAHSUBEN (VERGİ VE SGK) İADESİ ...
           Mesut UÇAK- YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE BEYAN EDİLECEK GELİRLERİN TESPİTİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR (GELİRİN TOPLANMASI) ...
           Ali Hadi ORHUN- SAKATLIK İNDİRİMİ ASLINDA OLMALI ENGELLİLİK İNDİRİMİ ...
           İrfan ERMİN- 2012 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ...
           Ejder SELÇUKOĞLU- İŞVERENLER TARAFINDAN ÜCRETLİLER ADINA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARININ TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİMİ MÜESSESESİ ...
           Hasan ERDEMİR- KİRANIN BEYANINDA GERÇEK GİDER UYGULAMASI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Bünyamin ÇİTİL- EMLAK VERGİSİNDE TARH ZAMANAŞIMI VE DÜZELTME ZAMANAŞIMI UYUMSUZLUĞU ...
           Musa YILDIRIM- GAYRİMADDİ HAKLAR İÇİN AMORTİSMAN AYRILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ...
           Bahadır BAĞ- MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLU TUTULAN MESLEK MENSUBUNUN TAKİBİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet TEKİN- KONUT İNŞAATLARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI 2013 YILI VE SONRASINDA NASIL UYGULANACAK ...
           Levent ERKUŞ- YURT DIŞI DEBİT (BORÇ) VE CREDİT (ALACAK) NOTE’LARIN KDV. MEVZUATIMIZ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Rıza BİLGİÇ- VERGİLENDİRME YETKİSİ VE BUNUN SINIRLANDIRILMASI ...
           Yalçın YILDIZ- 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN 58/5’İNCİ MADDESİ UYARINCA HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI UYGULAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DE ...
           Mehmet BOZKURT- HALİNE MÜNASİP EV HACZİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ...
           Ünal DEMİRCİ- İMAR PLANLARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARINDA SÜRE - 5 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Salim DEMİREL- DOĞRUDAN TEMİNLE YAPILAN ALIMLARDA SÖZLEŞME DAMGA VE İHALE KARAR VERGİSİ SORUNU ...
     3.4. Diğer Konular
           Volkan ERDOĞDU- EMLAK VERGİSİNE ESAS ARSA VE ARAZİ BİRİM DEĞER TESPİTLERİNE KARŞI YARGI YOLUNUN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ- 1 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- SİGORTA PRİMİ VE İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI VE ALACAĞIN TERKİNİ ...
           - ÖLÜM AYLIĞI İLE ÖLÜM GELİRİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Dr. Halil YILMAZ- ÇALIŞMA HAYATININ DENETİMİNDE YETKİLİ MAKAMLAR TARAFINDAN DÜZENLENEN TUTANAKLARIN İSPAT GÜCÜ - 2 ...
           Doğan KESKİN- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA HANGİ YÜKÜMLÜLÜKLER NE ZAMAN BAŞLIYOR ...
           Yunus YELMEN- Umut ÇİRAY- İŞVERENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ İLE İLGİLİ BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- 2013 YILINDA YEMEK YARDIMINDAN FAYDALANACAK MEMURLARDAN ALINACAK YEMEK BEDELLERİ YENİDEN BELİRLENDİ ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Mehmet Nadir ARICA- MİRAS SÖZLEŞMESİ ...
           Faruk ŞAHİN- SEYAHAT ACENTASININ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler