DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Nisan 2013 , 578 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Şemsettin ESER- Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ...
           Ali Hadi ORHUN- İŞLETME, İKTİSADİ İŞLETMELER VE İKTİSADİ İŞLETME SAYILIRKEN ARTIK İKTİSADİ İŞLETME SAYILMIYANLAR (Aslında İktisadilik Vasfı Olmasına Rağmen) ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Mahmut ŞİMŞEK- KURUMLAR VERGİSİ BEYANINDA GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU ...
           Mesut UÇAK- KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİNDE ZARAR MAHSUBU ...
           İrfan ERMİN- 2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ...
           Ejder SELÇUKOĞLU- DAR MÜKELLEFİYETE TABİ YATIRIM FON KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİNDE SON DURUM ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Melih ORCAN- RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNDA DİNLENME MÜESSESESİ (*) ...
           Rıza BİLGİÇ- ARTIK SADECE MÜKELLEFİN BİZZAT KENDİ ADINA VERİLEN ÖZELGE DEĞİL DİĞER MÜKELLEFLERE VERİLEN ÖZELGELERDE VERGİ İNCELEMELERİNDE BAĞLAYICI OLACAK ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Hasan ERDEMİR- İHRAÇ KAYITLI TESLİMDE BİR SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİMİZ ...
           Levent ERKUŞ- TAŞIT ARAÇLARININ TADİLATINDA EK ÖTV. UYGULAMALARI VE SORUNLARI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Mehmet Nadir ARICA- VASİYETNAME ...
           Bünyamin ÇİTİL- VADELİ ÇEKİN 79’UNCU MADDE UYARINCA YAPILACAK HACİZLERDEKİ YERİ ...
           Ünal DEMİRCİ- İMAR PLANLARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARINDA SÜRE - 6 ...
           Bahadır BAĞ- DAMGA VERGİSİNİN GENEL ÖDEME ŞEKLİ OLAN MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEMEDE BEYAN USULÜ ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Ahmet TEKİN- TİCARİ DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKİ İŞLEMLERİNDE OLUŞAN FARKLI UYGULAMALAR ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU İHALE KANUNUNDA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER 2013 YILI İÇİN YENİDEN BELİRLENDİ ...
           Av.Atilla İNAN- SÖZLEŞMEYE ESAS PROJENİN DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE İLAVE İŞLERİN NASIL HESAPLANACAĞI ...
           Ali EZER- YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDE STRATEJİK YATIRIMLARA YÖNELİK TEŞVİK UNSURLARI - 1 ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İHALELERİNDE YAKLAŞIK MALİYETİN HATALI BELİRLENMESİNİN ÖDEMEYE ETKİLERİ ...
           Mehmet AKSOY- İHALE SÜRECİNDE TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİNİN UZATILMASI DURUMUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TEMEL HUSUSLAR ...
     3.4. Diğer Konular
           Volkan ERDOĞDU- EMLAK VERGİSİNE ESAS ARSA VE ARAZİ BİRİM DEĞER TESPİTLERİNE KARŞI YARGI YOLUNUN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ- 2 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ...
           Yunus YELMEN- 6385 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN SGDP. AFFI VE HAK SAHİPLERİNDEN SGDP. KESİNTİSİ YAPILMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ...
           - SON DEĞİŞİKLİKLER İLE BİRLİKTE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA KATILIM PAYI ALINACAK VE ALINMAYACAK HALLER, SAĞLIK HİZMETLERİ VE KİŞİLER ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Halil YILMAZ- ÇALIŞMA HAYATININ DENETİMİNDE YETKİLİ MAKAMLAR TARAFINDAN DÜZENLENEN TUTANAKLARIN İSPAT GÜCÜ - 3 ...
           Doğan KESKİN- YENİ SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- Abdülkerim IRMAK- YENİ SENDİKALAR KANUNUNA ANALİTİK BİR BAKIŞ VE SENDİKALAR ARASI EŞİTLİK İLKESİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ...
           Sami SÜZER- SAYIŞTAY KANUNU DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler