DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Mayıs 2013 , 579 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ahmet TEKİN- ÇALIŞAN PERSONELE VERİLEN YEMEK BEDELLERİ GELİR VERGİSİNE TABİ MİDİR? ...
           Bahadır BAĞ- ADİ ORTAKLIKLARIN MÜKELLEFİYET KAYDI, VERGİLENDİRME USUL VE ESASLARI, ORTAKLARIN SORUMLULUKLARI ...
           Hasan ERDEMİR- DEĞER ARTIŞI KAZANCI VE TAPU HARCI İLİŞKİSİ ...
           Rıza BİLGİÇ- GAYRİMADDİ HAK BEDELLERİ VE TÜRK VERGİ ANLAŞMALARINDA BAZI ÖZELLİKLİ DURUMLAR ...
           Mesut UÇAK- İŞLETME FAALİYETLERİYLE İLGİLİ GİDERLERİN PERAKENDE SATIŞ FİŞİ VEYA ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİYLE BELGELENDİRİLMESİNİN GELİR, KURUMLAR VE KATMA DEĞ ...
           Ali Hadi ORHUN- SPOR ve SPORCULARDA VERGİLENDİRME ...
           İskender EKİCİ- TÜRKİYE’DE VERGİLENDİRİLEBİLİR GELİRİN TANIMINDA ESAS ALINAN TEORİLER VE BU ALANDA YAPILAN DÜZENLEMELER ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Şemsettin ESER- KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ...
           İrfan ERMİN- YABANCI FON KAZANÇLARININ VE BU FONLARIN PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİNİ YAPAN ŞİRKETLERİN VERGİSEL DURUMU ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Celal DEMİR- SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE (NAYLON FATURA) ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Levent ERKUŞ- GAYRİMENKUL HACZİNİN VE SATIŞININ VERGİ MEVZUATIMIZ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ VE HİSSELİ GAYRİMENKULLERDE YAPILAN HACİZLERDE MÜLKİYET SORUNU ...
           Mehmet SAY- 6183 SAYILI KANUNDA YER ALAN CEZAİ MÜEYYİDELER ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Ejder SELÇUKOĞLU- YENİ BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE TÜRK TİCARET KANUNUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLER ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av.Atilla İNAN- YASAKLAMAYLA İLGİLİ KANUN DEĞİŞİKLİĞİNİN YÜRÜRLÜK ZAMANI ...
           Ali EZER- YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDE STRATEJİK YATIRIMLARA YÖNELİK TEŞVİK UNSURLARI - 2 ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KAMU İHALE MEVZUATINDAKİ SON DÜZENLEMELER ...
           Mehmet AKSOY- HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILANLARIN İHALELERE KATILMALARI HALİNDE YASAKLANMA SÜRECİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARININ DURUMU ...
     3.4. Diğer Konular
           Halil COŞKUN- 2013 YILINDA ÖDENECEK EMLAK VERGİSİ VE BU VERGİYE EK OLARAK ÖDENECEK KATKI PAYI ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Yunus YELMEN- YARGI KARARI IŞIĞINDA YAŞLILIK AYLIĞI ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİNTİSİ ...
           - İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ AZALTILMASINDA MEVZUATA UYGUNLUK VE EKONOMİK DURUMUN ÖNEMİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞ HUKUKU TEMEL KAVRAMLARINDAN ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Halil YILMAZ- ÇALIŞMA HAYATININ DENETİMİNDE YETKİLİ MAKAMLAR TARAFINDAN DÜZENLENEN TUTANAKLARIN İSPAT GÜCÜ - 4 ...
           Doğan KESKİN- İŞYERİNDE OLASI YAKIN, CİDDİ VE HAYATİ TEHLİKENİN SONUÇLARI (Çalışmaktan Kaçınma Hakkı ve İşyerinde Faaliyetin Durdurulması) ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU SOSYAL TESİSLERİNDEN YARARLANANLARDAN ALINACAK ÜCRETLER 2013 YILI İÇİN YENİDEN BELİRLENDİ ...
           Mehmet Nadir ARICA- VASİYETNAME HÜKÜMLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ ...
           Faruk ŞAHİN- SEYAHAT ACENTASININ NEV’İ DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ ...
           Sami SÜZER- SAYIŞTAY KANUN TEKLİFİ ÜZERİNE ...
           Bülent GEÇGEL- KAMU ZARARI KAVRAMI VE YORUM FARKLILIĞINDAN KAYNAKLANAN FAZLA ÖDEMELER ...
           Ünal DEMİRCİ- MESUTOĞLU-TÜRKİYE KARARI ÇERÇEVESİNDE GÖREVLİ OLMAYAN YARGI YERİNE BAŞVURULMASI HALİNDE İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ - 1 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler