DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Haziran 2013 , 580 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ahmet TEKİN- VERGİ BARIŞI KANUNU ÜZERİNE ...
           Bahadır BAĞ- PROMOSYON ÜRÜNLERİNİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU ...
           Hasan ERDEMİR- SENELERE SARİ İŞLERDE VERGİ TEVKİFATI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Şemsettin ESER- İŞ ORTAKLIKLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ...
           İrfan ERMİN- KURUMLAR VERGİSİNDE YURTDIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Rıza BİLGİÇ- MALİYE BAKANLIĞI VADELİ ÇEKLERDE REESKONT UYGULAMASI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞÜNÜ DEĞİŞTİRDİ ...
           Mesut UÇAK- VERGİ İNCELEMESİNE TABİ TUTULAN MÜKELLEFLER NEZDİNDE VEYA GIYABINDA DÜZENLENEN İNCELEMEYE BAŞLAMA TUTANAĞININ MÜKELLEF HAK VE HUKUKU AÇISINDAN ÖNEMİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Seyit YAŞAR- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA İNDİRİM MEKANİZMASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Levent ERKUŞ- TRAFİK İDARİ PARA CEZALARININ KESİNLEŞMESİ TAKİBİ VE TAHSİLİ HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME ...
           Mehmet Nadir ARICA- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE MÜKELLEFİYETİN BAŞLANGICI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
           Ejder SELÇUKOĞLU- YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA SERMAYE PİYASASI SUÇLARI VE CEZALARINA BİR BAKIŞ ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- BELEDİYELER TARAFINDAN AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE AYNİ YARDIMIN YANINDA NAKDİ YARDIMDA YAPILABİLECEKTİR ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM SÖZLEŞMESİNDE İŞ ARTIŞI KAPSAMINDA YAPIMINDAN VAZGEÇİLEN İŞ KALEMLERİNİN FİYADLANDIRILMASI ...
           Salim DEMİREL- İHALELERDE NE ZAMAN VE KİMLER İÇİN YASAKLILIK TEYİDİ YAPILMALIDIR? ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- GENEL SAĞLIK SİGORTALILIĞINDA BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN ÇOCUKLAR VE YERSİZ YAPILAN SAĞLIK GİDERLERİ ...
           Mehmet Emre DİKEN- REFORM SONRASI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN AKTÜERYAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞVERENLERİN KOORDİNASYON YÜKÜMLÜLÜKLERİ ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞYERİNİN DEVRİ (1) ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Halil YILMAZ- YAPI DENETİM KURULUŞLARININ, İŞ KAZALARINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU - 1 ...
           - EVLENEN KADIN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİNİN SONUÇLARI ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Ünal DEMİRCİ- MESUTOĞLU-TÜRKİYE KARARI ÇERÇEVESİNDE GÖREVLİ OLMAYAN YARGI YERİNE BAŞVURULMASI HALİNDE İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ - 2 ...
           Av. Atilla İNAN- CEZA VE HUKUK YARGILAMASINDA UZMAN GÖRÜŞÜNÜN UYGULAMADAKİ YERİ ...
           Faruk ŞAHİN- SEYAHAT ACENTASININ ORTAKLIK VEYA YÖNETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ ...
           Ali Hadi ORHUN- MÜLK EDİNME YOLLARI ve MÜLKLERDEKİ VERGİLER ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler