DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Temmuz 2013 , 581 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ali Hadi ORHUN- GAYRİMENKULLERDE İKTİSABIN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE HUKUKEN KABULÜ İLE VERGİYİ DOĞURAN OLAYLAR AÇISINDAN FARKLI HÜKÜMLER BULUNMAKTADIR ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Bahadır BAĞ- MALİ TATİL (2 TEMMUZ/20 TEMMUZ 2013) ...
           Zekeriya UYANIK- TEBLİĞİN İLANLA YAPILACAĞI HALLER ...
           Av. Atilla İNAN- ENFLASYON MUHASEBESİNE GÖRE HAZIRLANAN MUHASEBE BİLANÇOSU İLE İHALEYİ YAPAN İDAREYE VERİLEN BİLANÇO ARASINDA FARK OLMASI SAHTECİLİK SUÇU OLUŞTURUR MU? ...
           Rıza BİLGİÇ- ELEKTRONİK BEYANNAME VERMEME FİİLİ İÇİN KESİLECEK CEZA VERGİ ZİYAI CEZASINI DA GEREKTİRİRSE KIYASLAMA YAPILACAK MI? ...
           Mehmet Nadir ARICA- FATURA ...
           Mesut UÇAK- HİÇ TASDİK EDİLMEYEN YASAL DEFTERLER İLE TASDİK EDİLDİĞİ HALDE SAYFALARININ DOLMASI NEDENİYLE TASDİKSİZ ARKA YÜZÜNE YAPILAN KAYITLARIN VERGİ MEVZUAT ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Şemsettin ESER- KONUT TESLİMLERİNDEN KAYNAKLI İNDİRİMLİ ORAN KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Celal DEMİR- TEDARİK SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA TEDARİKÇİLERE ÖTV. İADESİ YAPILABİLİR Mİ? ...
           Musa YILDIRIM- FRANCHİSİNG İŞLEMLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Ejder SELÇUKOĞLU- YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA CEZAİ SORUMLULUK ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHTİYAÇLARIN DOĞRUDAN TEMİNLE KARŞILANMASI AÇISINDAN “İHTİYACIN TEK KİŞİ TARAFINDAN KARŞILANABİLECEĞİNİN TESPİT EDİLMES ...
           Levent ERKUŞ- ŞİRKETLERİN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİNDE TESCİL SORUNU ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- YAPIM SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN RIZASI OLMADAN İŞ SÜRESİNİN KISALTILMASI MÜMKÜN MÜDÜR? ...
           Bülent GEÇGEL- HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN FİYAT FARKI FORMÜLÜNDE YER ALAN SABİT KATSAYILARIN İHALE DÖKÜMANINDA GÖSTERİLMESİNİN HUKUKSAL DEĞERİ ...
           Mehmet AKSOY- İHALEYİ YAPAN İDAREYE YAPILAN İŞLER SIRASINDA İŞ VEYA MESLEK AHLAKINA AYKIRI FAALİYETLERDE BULUNAN İSTEKLİLERİN DURUMU ...
     3.4. Diğer Konular
           Ali Aykut TENĞERLİ- HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA YAPILAN SON DÜZENLEMELER ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           - SGK. İDARİ PARA CEZALARINDA TAHAKKUK ZAMANAŞIMI ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- ONBEŞ YIL VE 3600 GÜN SİGORTALI OLANLARIN KIDEM TAZMİNATI ALMA VE TEKRAR ÇALIŞMAYA DEVAM ETME HAKKI ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- DEĞİŞİKLİK FESHİ ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Ahmet TEKİN- KIDEM TAZMİNATI FONU ...
           Halil YILMAZ- YAPI DENETİM KURULUŞLARININ, İŞ KAZALARINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU - 2 ...
           Yunus YELMEN- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Ünal DEMİRCİ- MESUTOĞLU-TÜRKİYE KARARI ÇERÇEVESİNDE GÖREVLİ OLMAYAN YARGI YERİNE BAŞVURULMASI HALİNDE İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ - 3 ...
           Faruk ŞAHİN- SEYAHAT ACENTASININ ŞİRKET BİRLEŞTİRMESİ TALEBİ ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler