DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Ağustos 2013 , 582 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           İrfan ERMİN- KURUMLAR VERGİSİNDE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ İLE KURUCU VE İNTİFA SENETLERİ VE RÜÇHAN HAKLARI SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI ...
           Ejder SELÇUKOĞLU- TÜRKİYE’DE İŞYERİ VE DAİMİ TEMSİLCİSİ BULUNMAYAN DAR MÜKELLEF KURUMLARIN TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİNDE USUL V ...
           Musa YILDIRIM- DAR MÜKELLEF KURUMLARA ÖDENEN GAYRİMADDİ HAK BEDELLERİNDEN YAPILACAK KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFATI VE KDV. SORUMLULUK UYGULAMASI ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ahmet Zeki CİNOĞLU- AYNI TAKVİM YILINDA İŞİN BIRAKILIP YENİDEN BAŞLANMASINDA TUTULACAK DEFTERLER ...
           Rıza BİLGİÇ- TEKERRÜR HÜKMÜNÜ UYGULAMAK VERGİ DAİRESİNİN Mİ DENETİM ELEMANININ MI BİRİNCİL GÖREVİDİR? ÖZELLİKLİ BİR DURUM ...
           Volkan ERDOĞDU- SAHTECİLİK SUÇLARI İLE VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - 1 ...
           Mesut UÇAK- MAL VE HİZMET ALIMLARINDA FATURA VE BENZERİ BELGE ALMAYAN TÜKETİCİLERE KESİLECEK ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet TEKİN- GAYRİMENKULLERDE MALİYETİ OLUŞTURAN GİDERLER ÖTV GİDER YAZILABİLİR Mİ? ...
           Seyit YAŞAR- OKUL KANTİNLERİNİN KİRAYA VERİLMESİNDE KDV. UYGULAMASI VE KDV. TEVKİFATI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ünal DEMİRCİ- 6352 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SONRASINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI - 1 ...
           Hidayet MAT- 2B ARAZİLERİ SATIŞ SÜRECİ VE EN SON GETİRİLEN YENİLİKLER ...
           Hasan ERDEMİR- YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR ...
           Levent ERKUŞ- SORUMLU SIFATIYLA (NOTER, İHALE MAKAMI VS.) ÖDENEN BAZI VERGİ VE HARÇLARIN İADESİ VE DAVA KONUSU EDİLMESİNDE SON DURUM - ...
           Kadir ÖZENİR- 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDA ZAMAN AŞIMI VE TERKİN ...
           Şemsettin ESER- MİLLİ PİYANGO, AT YARIŞI, SPOR TOTO VE LOTO GİBİ ŞANS OYUNLARINDAN KAZANILAN İKRAMİYELERİN VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Yalçın YILDIZ- 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN 9’UNCU MADDESİ UYARINCA TEMİNAT İSTEME ...
           Ali Hadi ORHUN- ARTIK IŞIK VER DİBE ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Salim DEMİREL- HİZMET ALIMLARINDA ALT YÜKLENİCİ ÇALIŞTIRILMASI ...
           Mehmet AKSOY- BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE ARİTMETİK HATA YAPILMASI ...
     3.4. Diğer Konular
           Av. Atilla İNAN- GEÇİCİ TEMİNATIN YASAL ORANDAN DAHA FAZLA OLAN KISMI İRAT KAYDEDİLİR Mİ? ...
           Mehmet Nadir ARICA- ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ DEFTER, BELGE VE KAYIT İBRAZ ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE UYGULANACAK HÜKÜMLER ...
           Yunus YELMEN- 6486 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN MALULLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARINDAN İLAVE ALTI PUANLIK İNDİRİM TEŞVİKİ ...
           - FARKLI STATÜLERDE BULUNAN ÖĞRENCİLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTALILIĞI VE PRİM ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ ...
           Ayhan BOSTAN- AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE BİR BAKIŞ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M. Çağatay GÜRBÜZ- İŞ GÜVENCESİ ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Halil YILMAZ- YAPI DENETİM KURULUŞLARININ, İŞ KAZALARINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU - 3 ...
           Doğan KESKİN- 6331 SAYILI KANUNDA YAPILMASI VE SÜREKLİ GÜNCELLEŞMESİ GEREKEN ÜÇ TEMEL YÜKÜMLÜLÜK (İş Riski Değerlendirmesi, Acil Durum Planı ve İşçilerin Sağlık, ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- 2013 YILINDA MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI UYGULAMASI ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- SEYAHAT ACENTALARININ HAC VE UMRE SEFERİ DÜZENLEMELERİNE DAİR ESASLAR ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler