DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Mart 2006 , 460 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 1- Sürekli görev yolluklarının ödenmesinde; örneğin eşlerden biri kamuda çalışıyor olsun. Diğer ...
           Sayın 38/11311 No.lu Abonemiz, SORU- KDV. Beyannamesinde Tablo 9’da 450- Diğer işlemler olarak gösterdiğimizde 44’üncü satır (Kümülatif S ...
           Sayın 29/7561 No.lu Abonemiz, SORU- Sebze ticareti ile uğraşmaktayım. ........... ve diğer sebze üreten illerin toptancı hallerinden aldığım sebzenin ...
           Sayın 12/18018 No.lu Abonemiz, SORU- Sayın Mahmut ERSERT’in 1 Şubat 2006 tarihli Derginizde “Özelleştirme Nedeniyle Nakledilen Personelin ...
           Sayın 12/10371 No.lu Abonemiz, SORU- Senelere sari inşaat işini yapan bir mükellefim 1994 yılında başlamış bulunduğu inşaatı 2002 yılında tamamlamış ...
           Sayın 37/649 No.lu Abonemiz, SORU- 12.12.1988 yılında ........... Malmüdürlüğünde vergi memuru olarak göreve başladı. Memurluk görevinden önce 4.1.19 ...
           Sayın 61/7330 No.lu Abonemiz, SORU- Bir mükellefimizin başından geçen bir olayla ilgili görüşünüzü almak istiyorum. Olay şöyle: Kasım 2005 ayında ma ...
           Sayın 24/10769 No.lu Abonemiz, SORU- 2005 yılında kurulan Ltd. Şti.’nin tasfiyesi halinde taahkuk edipde ödenmeyen sermaye kayıtları nasıl oluy ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Serbest meslek kazancına sahip olduğum için tahsil esasına dayanmaktayız. Tahsil ettiğimiz zama ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Veraseten mirasçının şirket tasfiyesinde şirket borçları karşısındaki sorumluluğu, 1- Serbest ...
           Sayın 06/15985 No.lu Abonemiz, SORU- .......... İli hudutları dahilinde ........ Kooperatifine ait arsa üzerine yüklenici firma ile düzenleme şeklind ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Resmi dairelerden olan alacaklarda gecikme cezası uygulanır mı neden? Bu konuda Kanun veya Yöne ...
           Sayın 42/15870 No.lu Abonemiz, SORU- 1-Zaman aşımına uğramış (taktir komisyonuna sevk edilmemiş) bir vergi mükellef tarafından pişmanlıkla verilse da ...
           Sayın 33/2405 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellef inşaat alanında faaliyet göstermektedir. 1-Vergi mükellefidir. 2-Aktifine kayıtlı arsayı başka müteahh ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 16/14753 No.lu Abonemiz, SORU- 1- 08.10.1979 tarihinde ....... Vergi Dairesinde işe başlama 25.4.1980 tarihinde işi terk olan ticari kazanç kay ...
           Sayın 66/7731 No.lu Abonemiz, SORU- Bir işyeri sahibi kendi işyeri faaliyeti dolayısı ile Bağ-Kur'lu, ancak kendi işyerinde işçisi çalışıyor ve kendi ...
           Sayın 06/8190 No.lu Abonemiz, SORU- 1.11.1983 tarihinde Emekli Sandığına mensup olarak çalışmaya başladım ve iki ay primim yattı, 6.12.1984 tarihinde ...
           Sayın 63/1841 No.lu Abonemiz, SORU- Bağ-Kur’lu olarak nakliyecilik yapan bir mükellefim vardır. Bu mükellef aynı zamanda başka bir işyerinde si ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Hasan AYKIN- KAYITDIŞI EKONOMİ VE GELİR RİSK YÖNETİMİ - 3 ...
           M. Bülent AYDIN- KAYIT DIŞI EKONOMİ-VERGİ DENETİMİ-İDARİ YAPI - 4 ...
           Ali Hadi ORHUN- SAKATLIK İNDİRİMİ ...
           İrfan ERMİN- GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARININ VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ BAZI HUSUSLAR ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ahmet Hüsrev SOYDAŞ- UZLAŞMA MÜESSESESİNE GEREK VAR MI? ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ramazan ÇETİN- BELEDİYELER KATMA DEĞER VERGİSİNDEN MUAF MIDIR? ...
           M. Nadir ARICA- FATURA NİZAMI - 1 ...
           Tezcan ATAY- KATMA DEĞER VERGİSİNDE KISMİ TEVKİFAT, İŞGÜCÜ HİZMETLERİNDE TEVKİFAT VE YAPIM İŞLERİNDE İADE UYGULAMASI - 1 (96 Seri Numaralı KDV. Genel Tebliği B ...
           M. İrfan AKŞEHİR- BASİT USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE YAPILAN TESLİMLERDE UYGULANACAK KDV. ORANI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Nevzat ÖZTÜRK- AKARYAKIT POMPALARININ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA BAĞLANMASI VE GEÇİŞ SÜRECİ İŞLEMLERİ ...
           Muharrem ÖZDEMİR- HACİZ VE İSTİHKAK İDDİASI ...
           Mehmet Cem KURBAN- DAMGA VERGİSİ DEFTERİ TUTULMASI ...
           Türkben PEDÜK- KIYI BANKACILIĞI (OFF-SHORE BANKING) MERKEZLERİNİN YAPISAL ŞARTLARI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Av.Atilla İNAN- SERMAYE ŞİRKETİ ORTAKLARININ ŞİRKETTEN AYRILMALARI HALİNDE İŞ DENEYİMİ BELGESİ HAKKI ...
           Hamit DÜNDAR- TÜRK TİCARET KANUNUNUN TANZİMİ DIŞINDA CARİ HESABA DAHİL OLMAYAN ALACAKLAR – 3 ...
     3.2. SPK
           Y. Ziya ERÇOKLU- YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNU TASARISI TASLAĞINA GÖRE İDARİ PARA CEZALARI ARTIRILIYOR ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Ahmet ÖZDEMİR- MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNE GENEL BAKIŞ ...
           - YAPI DENETİMİNE İLİŞKİN DENEYİMLER - 1 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Edat Yücel SEYHAN- İHALE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ OLARAK ŞİKAYET VE İTİRAZEN ŞİKAYET MÜESSESESİ, İDDİALARIN İNCELENMESİ VE YARGI YOLU - 3 ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Oturduğu evi kiraya verip huzurevinde kalan kişinin huzurevine yaptığı ödemenin GMSİ’nin beyanında gider olarak indi ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Sigorta primleri ile eğitim ve sağlık harcamalarının gayrimenkul sermaye iradı nedeniyle verilecek beyannamede indirim kon ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Şirketin ihracat yaptığı firma temsilcilerini misafir etmek için yapmış olduğu konaklama ve yemek giderlerinin ticari kaza ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ( Ferdi işletmenin Ticaret Bakanlığı’nın 1980/5 sayılı Sirkülerindeki prosedüre uyulmak suretiyle sermaye şirketine d ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI (213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227’nci maddesinde düzenlenen müşterek ve müteselsil sorumluluk hükümleri kapsamında y ...
           DANIŞTAY KARARI (193 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde; maddede belirtilen koşullarda hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla götürü giderin kaz ...
           DANIŞTAY KARARI (Yurt içinde yerleşik bankanın, yurt dışındaki şubesinden kullanılan dış kredinin (0) oranında damga vergisine tabi olduğu Hk.) ...
           DANIŞTAY KARARI ((87.04) tarife istatistik pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus araçlardan yalnızca 4760 sayılı Kanunun 2’nci maddesinde ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- YAŞLILIK AYLIĞI ALAN KİMSELERİN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMELERİ HALİNDE T.C. EMEKLİ SANDIĞI KARŞISINDAKİ DURUMU ...
           Erkan ÖZKAN- SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNDA TOPTAN ÖDEME UYGULAMASI ...
           Beyazıt ABLAY- 506 SAYILI YASA KAPSAMINDA İŞ KAZASI SAYILAN “HAL VE DURUMLAR”IN YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İRDELENMESİ ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- ÇALIŞMA KOŞULLARININ UYGULANMAMASI VEYA ESASLI DEĞİŞİKLİĞİNDE SÖZLEŞMENİN FESHİ ...
           Hüseyin ACAR- YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDAKİ USUL VE ESASLAR - 1 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- DEVLET MEMURLARININ VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR - 3 ...
           Vecdi KARANFİL- MEMURLARIN SAĞLIK YARDIMI VE BU KONUYA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ UYUŞMAZLIKLAR - 2 ...
           Ekrem CANDAN- YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV MAHALLİNDE KONUT KİRALAYAN DENETİM ELEMANLARI DIŞINDAKİ PERSONELİN YATACAK YER TEMİNİ İÇİN ÖDEDİKLERİ ÜCRETLER KURUMLARINCA ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Ramazan IRMAK- Türksal HANEDAN- SERBEST MESLEK ERBABI NEZDİNDE YAPILAN YOKLAMALARDA CEZAİ MÜEYYİDEYİ GEREKTİREN DURUMLAR VE SERBEST MESLEK ERBABININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- SEYAHAT ACENTALARININ ŞUBE KURMASI ...
           Hafize ŞAHİNER- KABAHATLER KANUNUNA GÖRE İDARİ PARA CEZALARI, TRAFİK PARA CEZALARININ ÖDENMESİ ...
           Harun Hakan BAŞ- İDARE HUKUKUNDA MEVZUATIN SEBEBİNİ VE GEREKÇESİNİ ÖNGÖRMEDİĞİ İŞLEMLERE YARGISAL BAKIŞ ...
           Uğur KARADOĞAN- ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE ÖDENEN ALT YAPI PAYLARININ HUKUKİ DURUMU ...
           - DEVRE MÜLK HAKKI TESİSİ VE KULLANIMI ...
           Haluk ESENER- TÜM YÖNLERİYLE 2/B UYGULAMASI - 1 ...
           Ünal DEMİRCİ- HAKİMİN DAVA BAKMAKTAN MEMNUİYETİ VE REDDİ - 4 ...
           Hidayet MAT- ENSON YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜM YÖNLERİ İLE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ - 1 ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN BÜTÇE YASALARININ ANAYASAL DENETİMİ SIRASINDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULAN TEMEL İLKELER - 3 ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- HAKLARINDA YASAKLAMA KARARI VERİLMİŞ VEYA KAMU DAVASI AÇILMIŞ İSTEKLİLERİN İHALE TEMİNATLARININ GELİR KAYDEDİLMESİ ...
           M.S.Y.- BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler