DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> Eylül 2013 , 583 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Bahadır BAĞ- ECRİMİSİL ÖDEMELERİ GİDER OLARAK İNDİRİLEBİLİR Mİ? ...
           Levent ERKUŞ- ÇALIŞANLARA ÖDENEN BAHŞİŞLERİN VERGİ MEVZUATIMIZDAKİ YERİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           İrfan ERMİN- VAKIFLAR VE VERGİLEME ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Hasan ERDEMİR- ÖZEL USÜLSÜZLÜK CEZASINDA ZAMANAŞIMI ...
           Mesut UÇAK- VERGİ MÜKELLEFİYETİ TESİS ETTİRİLMEDEN ÖNCE ALINAN MAL VE HİZMETLER İÇİN ÖDENEN BEDELLERİN GİDER VEYA MALİYET OLARAK DİKKATE ALINABİLECEĞİ YÜKLENİLEN ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ejder SELÇUKOĞLU- DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMİ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILACAK GİRDİLERİN TESLİMİNDE KDV. TECİL-TERKİN UYGULAMASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ünal DEMİRCİ- 6352 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SONRASINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI - 2 ...
           Rıza BİLGİÇ- KANUNLARIN MÜLKİLİĞİ PRENSİBİ BSMV. AÇISINDAN NE ANLAM İFADE EDER? ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- BELEDİYE BAŞKANLIĞININ SONA ERME VE DÜŞÜRÜLME HALLERİNİN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA İNCELENMESİ ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Mehmet AKSOY- İHALEYE KATILAMAYACAK OLAN KAN VE KAYIN HISIMLARI ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- YURT DIŞINA ÇALIŞMAK ÜZERE İŞVERENLER TARAFINDAN GÖTÜRÜLEN İŞÇİLERİN İŞVEREN PRİMLERİ HAKKINDAKİ TEŞVİK UYGULAMASI ...
           Oğuz MÜLAYİM- 4/A KAPSAMINDA BULUNAN SİGORTALILARIN ÇALIŞMA GÜN SAYILARI İLE SPEK TUTARININ HESAPLANMASI VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ...
           - TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN PRİM BORÇLARININ SATTIKLARI ÜRÜN BEDELİNDEN TAHSİLİ SURETİYLE ÖDENMESİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Ahmet TEKİN- İŞ KANUNUNA GÖRE İHBAR ÖNELİNİN UYGULANMASI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDAN KAYNAKLANAN İSTİHDAM VE GÖREVLENDİRME YÜKÜMLÜLÜKLERİ ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASINDAKİ MESLEK TAASSUBU KIRILMAYA BAŞLADI ...
           Halil YILMAZ- YAPI DENETİM KURULUŞLARININ, İŞ KAZALARINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU - 4 ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mehmet Nadir ARICA- 657 SAYILI KANUNA TABİ KAMU GÖREVLİLERİNE DİSİPLİN CEZASI VERİLEBİLMESİ İÇİN İLGİLİNİN SAVUNMASININ ALINMASI ŞART MIDIR? ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Erdoğan DEDEOĞLU- SAYIŞTAYIN DENETİMİNE TABİ KAMU İDARELERİNCE SAYIŞTAYA VERİLECEK DEFTER, MALİ TABLO, BELGE VE BİLGİLERİN ÇEŞİTLERİ, VERİLME YERİ VE SÜRESİ İLE VERİLME ...
           Av. Atilla İNAN- AVUKATA VEKALET VERİLME USULÜ ...
           Volkan ERDOĞDU- SAHTECİLİK SUÇLARI İLE VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - 2 ...
           Faruk ŞAHİN- HAC VE UMRE SEFERLERİ DÜZENLEYECEK OLAN SEYAHAT ACENTALARIN GÖREVLERİ VE DENETLENMESİ ...
           Ali Hadi ORHUN- VERGİ VE ADALET (İki Hoş Kavram) ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler