DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 256
Dergi İçeriği: 9701
Mevzuat: 2144

 

DERGİ İNDEKSİ >> Ekim 2013 , 584 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           İrfan ERMİN- DERNEKLER VE VERGİLEME ...
           Seyit YAŞAR- VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM HAKKI VE İŞLEYİŞİ ...
           Mesut UÇAK- TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN TEVSİK ZORUNLULUĞUYLA İLGİLİ DÜZENLEMELER VE VERGİ İNCELEME BOYUTU ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ejder SELÇUKOĞLU- SAHTE BELGE DÜZENLEYENLERE VERGİ İDARESİNİN İDARİ TEDBİRİ; TEMİNAT İSTENMESİ ...
           Mehmet Nadir ARICA- VERGİ UYGULAMASINDA DEFTER TUTMANIN AMACI ...
           Volkan ERDOĞDU- SAHTECİLİK SUÇLARI İLE VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - 3 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet TEKİN- TESLİMLERİ KDV.’DEN İSTİSNA OLAN İŞLEMLERDE YÜKLENİLEN KDV. İNDİRİM KONUSU YAPILIR MI? ...
           Ali Hadi ORHUN- KDV. 84 SERİ NO.LU TEBLİĞİN YARATTIĞI SORUNLAR VE ÖNERİLER ...
           Sami SÜZER- KULLANILMIŞ ARAÇ SATIŞLARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Levent ERKUŞ- 6495 SAYILI TORBA YASANIN GEÇİCİ 2/2 MADDESİNDEKİ BAZI İDARİ PARA CEZALARININ YAPILANDIRMASINDA ÖZEL DURUM VE UYGULAMALAR ...
           Ahmet Zeki CİNOĞLU- Ayşe YILDIZ- İHTİYATİ TAHAKKUK/İHTİYATİ HACİZDE SON MODA “İLK HESAPLAMA” ...
           Şemsettin ESER- AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARININ (HİBE) VERGİSEL AVANTAJLARI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- BELEDİYELER TARAFINDAN AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE YAPILABİLECEK NAKDİ YARDIM KONUSUNDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİK ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av. Atilla İNAN- KAMU İHALE KANUNUNDAKİ TEBLİGAT USULÜ HAKKINDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- İHALE KARARININ TEBLİĞİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARININ ARDINDAN UYGULAMA NASIL OLACAK? ...
     3.4. Diğer Konular
           Ünal DEMİRCİ- İMAR PLANLARI VE MÜLKİYET HAKKI - 1 ...
           Faruk ŞAHİN- SEYAHAT ACENTALARININ HAC VE UMRE ORGANİZASYONU DÜZENLEMESİ TALEBİNDE İSTENİLEN BELGELER ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Ayhan BOSTAN- YABANCILARIN SİGORTALILIĞI, ÇALIŞMA İZİN BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ, BİLDİRİMİ VE TESCİL SÜRECİ ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- 3201 SAYILI KANUNA GÖRE YURTDIŞI BORÇLANMASI İLE YURTDIŞINDAKİ ÇALIŞMAYA BAŞLAMA TARİHİNİN SİGORTALILIK BAŞLANGICI OLARAK KABUL EDİLMEMESİ VE EMEKL ...
           - TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN ASKERİ VE SİVİL PERSONELİN GENEL SAĞLIK SİGORTALILIKLARI ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Halil YILMAZ- İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNİN UYGULAMA KOŞULLARI - 1 ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M. Çağatay GÜRBÜZ- STAJYER ÖĞRENCİLERİN HUKUKİ DURUMU ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- 6331 SAYILI KANUNA GÖRE İŞE BAŞLARKEN ÇALIŞANLAR İÇİN İŞVEREN TARAFINDAN UYGULANACAK YÜKÜMLÜLÜKLER ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler