DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Kasım 2013 , 585 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Mesut UÇAK- SERBEST MESLEK ERBABININ GAYRİMENKUL KİRA (ENVANTERİNE KAYITLI) GELİRİ ELDE ETMESİ DURUMUNDA GELİRİN NİTELİĞİ VE VERGİLENDİRİLME ESASLARI ...
           Ali Hadi ORHUN- NİÇİN ZİRAİ KAZANÇ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ahmet TEKİN- AMORTİSMAN UYGULAMASINDA KIST DÖNEM AMORTİSMANI VE MUHASEBE KAYDI ...
           Bahadır BAĞ- TAHSİL ZAMANAŞIMI VE İLANEN TEBLİĞ ...
           Mehmet Nadir ARICA- ENVANTER ÇIKARMAK ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Hasan ERDEMİR- KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİNDE KARŞIT İNCELEME ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞMAKTA İKEN EMEKLİ OLAN PERSONELE HARCIRAH KANUNUNA GÖRE VERİLEN HARCIRAH YERİNE TAZMİNAT VERİLMESİ UYGULAMASI ...
           Levent ERKUŞ- KASKO İNDİRİMİ MÜESSESESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER ...
           Rıza BİLGİÇ- DAVA KONUSU OLMALARI YÖNÜNDEN İDARİ İŞLEMLER ...
           Şemsettin ESER- ACİZ HALİ ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Ejder SELÇUKOĞLU- YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA KÂR PAYI AVANSI DAĞITIM MÜESSESESİ VE VERGİSEL BOYUTU ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av. Atilla İNAN- DIŞARDAN İHALE KOMİSYONLARINA KATILANLARIN AKINLARI İLE İLGİLİ İHALEYE KATILMA YASAK VE YAPTIRIMLARI ...
     3.4. Diğer Konular
           Ünal DEMİRCİ- İMAR PLANLARI VE MÜLKİYET HAKKI - 2 ...
           Faruk ŞAHİN- SEYAHAT ACENTASI SAHİBİNİN VE PERSONELİNİN NİTELİKLERİ ...
           Celal DEMİR- DEVLET YARDIMLARINDA VERGİ İNDİRİMİ DESTEĞİ ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Doğan KESKİN- EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTASI VE UYGULAMA SORUNLARI ...
           Ayhan BOSTAN- TİCARİ TAKSİLERDE EK-6 KAPSAMINDA ŞOFÖR ÇALIŞTIRANLAR İÇİN BUBİ TUZAĞI ...
           - RAPORLU BULUNAN SİGORTALILARIN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİNİN ÜCRETLERİNDEN MAHSUP EDİLMESİ VE PRİMLERİN ÖDENMESİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Halil YILMAZ- İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNİN UYGULAMA KOŞULLARI - 2 ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M. Çağatay GÜRBÜZ- KIDEM TAZMİNATI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler