DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Aralık 2013 , 586 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Celal DEMİR- ARAÇ KİRALAMA İŞLEMLERİNDE GELİR VE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI ...
           Ejder SELÇUKOĞLU- ENGELLİLERE VERGİSEL KOLAYLIKLAR ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Mesut UÇAK- GAYRİMENKULLERİN (TEKDÜZEN MUHASEBE AÇISINDAN MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN) DEĞERLEMESİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR - 1 ...
           Ali Hadi ORHUN- E-FATURA ...
           Kemal Serkan KESKİN- MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE TANIMINDAKİ ‘MAHİYET’ KAVRAMINA İLİŞKİN HUKUKİ ANALİZ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Seyit YAŞAR- PROMOSYONLARIN VERGİLENDİRİLMESİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Şemsettin ESER- KEFİLLİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI ...
           Av. Atilla İNAN- DANIŞTAYDA TEMYİZ YARGILAMASINDA MÜDAHALE ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Levent ERKUŞ- 6102 SAYILI YENİ TTK.’NUN 376/2 MADDESİNE GÖRE ŞİRKETLERİN SERMAYE TAMAMLAMA FONU KARARI VE VERGİSEL BOYUTU ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ İSTEKLİYE BİLDİRİLMESİ VE BU KONUDA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN İPTAL KARARI ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- HAZİNE TARAFINDAN KARŞILANAN ÖZÜRLÜ İŞÇİ PRİMİNİN TEKLİFE YANSITILMASI MÜMKÜN MÜ? ...
     3.4. Diğer Konular
           Ünal DEMİRCİ- İMAR PLANLARI VE MÜLKİYET HAKKI - 3 ...
           Mehmet Nadir ARICA- EMLAK VERGİSİ UYGULAMASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ ...
           Faruk ŞAHİN- ENFORMASYON MEMURLUĞU SINAVLARI ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Ayhan BOSTAN- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU UYGULAMASINDA ALT İŞVEREN/GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ SARMALI ...
           - GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA SGK. TARAFINDAN YAPILAN GİDERLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VE İDARELERE RÜCU İŞLEMLERİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Halil YILMAZ- TÜRK HUKUKUNDA İŞE İADE YARGILAMASI - 1 ...
           Mustafa ERDEN- KIDEM TAZMİNATINDA SON DURUM ...
           Doğan KESKİN- BAYRAM BİTİMİNİ TAKİP EDEN GÜN CUMARTESİ İSE O GÜN DE TATİLDİR ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M. Çağatay GÜRBÜZ- HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Ahmet TEKİN- HESAP DÖNEMİ SONUNDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER (BAZI HATIRLATMALAR) (x) ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           İrfan ERMİN- KAMUYA YARARLI DERNEKLER ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler