DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Ocak 2014 , 587 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           İrfan ERMİN- GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANI ...
           Bahadır BAĞ- SERBEST MESLEK ERBABININ AYNI ZAMANDA TİCARİ KAZANÇ İLE İŞTİGAL ETMESİ HALİNDE VERGİSEL AÇIDAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ...
           Ahmet Zeki CİNOĞLU- İKİ TİCARİ ARACI OLAN BASİT USUL TİCARİ KAZANÇ MÜKELLEFİ OLAMAZ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Mesut UÇAK- GAYRİMENKULLERİN (TEKDÜZEN MUHASEBE AÇISINDAN MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN) DEĞERLEMESİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR - 2 ...
           Ali Hadi ORHUN- OCAK BAŞIMIZ EMLAK VERGİSİNDE ARSA DEĞERİNİN ÖNEMİ VE BÜTÇELERİMİZ ...
           Ejder SELÇUKOĞLU- KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ KAPSAMINDA KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI, MUHAFAZASI VE İBRAZ EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Mehmet Nadir ARICA- ŞÜPHELİ ALACAKLAR ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Şemsettin ESER- TASFİYE MEMURLARININ VERGİSEL SORUMLULUĞU ...
           Celal DEMİR- TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA YAPILAN TEDARİK SÖZLEŞMELERİ DAMGA VERGİSİNE TABİ MİDİR? ...
           Levent ERKUŞ- SİLAH RUHSAT HARÇLARININ TAHAKKUKU TAHSİLİ VE İADE SORUNU ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Ahmet TEKİN- 1.1.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN FATURA VE DİĞER BELGELERDE BAZI BİLGİLER YER ALMAK ZORUNDA ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK YENİ FİYAT FARKI UYGULAMASI ...
     3.4. Diğer Konular
           Erdoğan DEDEOĞLU- SAYIŞTAY İLAMLARI - 1 ...
           Av. Atilla İNAN- KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER HAKKINDA KANUNUN KAPSAMI ...
           Faruk ŞAHİN- SEYAHAT ACENTALARINDAN ALINACAK TEMİNATA İLİŞKİN HUSUSLAR VE ZORUNLU SİGORTA ...
           Ünal DEMİRCİ- İMAR PLANLARI VE MÜLKİYET HAKKI - 4 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- SOSYAL GÜVENLİK REFORMU İLE EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GEREKÇESİ, SONUÇLARI VE AYLIKLARDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ ...
           YASİN KULAKSIZ- FARKLI SİGORTALILIKLAR AÇISINDAN TÜM YÖNLERİ İLE EVLENME ÖDENEĞİ (ÇEYİZ PARASI) ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Halil YILMAZ- TÜRK HUKUKUNDA İŞE İADE YARGILAMASI - 2 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ALINMAMASI VEYA ÖNLEMLERE UYULMAMASI NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN FESHİ VE KIDEM TAZMİNATI ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M. Çağatay GÜRBÜZ- ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
           ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI(31 Aralık 2013 tarih ve 28868 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.) ...
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler