DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Nisan 2014 , 590 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           MESUT UÇAK- KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ (MALİ KÂRIN) TESPİTİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR ...
           İrfan ERMİN- 2013 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ...
           Bahadır BAĞ- KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN KAZANÇLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER ...
           Mahmut ŞİMŞEK- KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ahmet TEKİN- KALKINMA AJANSLARINDAN ALINAN HİBE ŞEKLİNDEKİ MALİ DESTEKLEMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ...
           Şemsettin ESER- ÖLÜM HALİNDE BEYANNAME VERME SÜRELERİ ...
           Seyit YAŞAR- İŞE BAŞLAMADA TEMİNAT UYGULAMASI ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Celal DEMİR- MOTORLU KARA TAŞITI SATIŞLARINDA KASKO SİGORTA BEDELİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ MATRAHI - 2 ...
           Ejder SELÇUKOĞLU- KISMİ TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV. İADE UYGULAMASINDA SON DURUM ...
           Levent ERKUŞ- % 90 VE ÜZERİ ENGELLİLER TARAFINDAN İKTİSAP EDİLEN ARAÇLARIN FATURA BEDELİNİ ÖDEYENİN ÖNEMİ VE UYGULAMADAKİ SORUNLAR ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           M. Nadir ARICA- MİRAS YOLUYLA VEYA İVAZSIZ HERHANGİ BİR ŞEKİLDE MAL İKTİSAP EDEN KİŞİLERDE VERGİ MÜKELLEFİYETİ ...
           Ali Hadi ORHUN- GÜMRÜK KAPILARI VE GÜMRÜK YASASI İLE MEVZUATLA İLGİLİ BAZI BİLGİLER ...
           Ünal DEMİRCİ- İMAR İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARINDA EHLİYET- 1 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- İŞ ARTIŞI NEDENİYLE DEVAM EDEN İŞLER İÇİN İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLENEBİLİR Mİ? ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU İHALE KANUNUNDA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER 2014 YILI İÇİN YENİDEN BELİRLENDİ ...
           Av.Atilla İNAN- TASFİYE EDİLEN İŞLERDE KESİN TEMİNATIN İADESİ ...
     3.4. Diğer Konular
           Faruk ŞAHİN- TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİNİN (TURSAB) GÖREVLERİ ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- YURTDIŞI BORÇLANMA VE EMEKLİLİKTE KESİN DÖNÜŞ ŞARTININ UYGULAMASI ...
           YASİN KULAKSIZ- SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLANLAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Halil YILMAZ- TÜRK HUKUKUNDA İŞE İADE YARGILAMASI - 5 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ VE DESTEK ELEMANLARI KİMDİR, GÖREVLENDİRME ŞEKLİ, GÖREV SÜRELERİ VE FONKSİYONLARI ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M. Çağatay GÜRBÜZ- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler