DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Mayıs 2014 , 591 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Bahadır BAĞ- GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE YAPILAN TEVKİFATIN İADESİNDE ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ejder SELÇUKOĞLU- BİRLEŞİK YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Şemsettin ESER- İCRA MÜDÜRLÜKLERİ VE VERGİ DAİRELERİNİN ARAÇ SATIŞINDA KDV, DAMGA VERGİSİ VE TELLALİYE HARCI ...
           MESUT UÇAK- MÜŞTERİ KARTLARINDA BİRİKEN PARALARIN SONRAKİ AYLARDA ALINAN MAL VEYA HİZMET BEDELİNDEN DÜŞÜLMESİNİN KDV. KARŞISINDAKİ DURUMU ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Levent ERKUŞ- TRAFİK İDARİ PARA CEZALARININ TEBLİĞİNDE YENİ UYGULAMAYA AİT YASAL MEVZUAT SORUNLAR DEĞERLENDİRME VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ...
           Mehmet Nadir ARICA- KURU (ÇIPLAK) MÜLKİYETİN TAM MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜĞÜ MUHTELİF DURUMLARDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ UYGULAMASI ...
           Celal DEMİR- İŞYERİ KİRA MUKAVELELERİNDE DAMGA VERGİSİ ORANINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ...
           Ünal DEMİRCİ- İMAR İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARINDA EHLİYET- 2 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Sami SÜZER- BELEDİYELERDE GENEL SEKRETERLİK, BAŞKAN YARDIMCILIĞI, DANIŞMANLIK İLE KAPATILAN BELDE BELEDİYELERİNİN PERSONELİNİN DURUMU ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- YAPIM İŞLERİNDE YENİ DÖNEM FİYAT FARKI UYGULAMASI ...
     3.4. Diğer Konular
           Faruk ŞAHİN- TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİNİN (TURSAB) ORGANLARI ...
           Ali Hadi ORHUN- EMLAK DENİNCE AKLA GELEN VERGİLER, DEĞERLEMELER VE RANT VERGİSİ TASARIMI ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU SOSYAL TESİSLERİNDEN YARARLANANLARDAN ALINACAK ÜCRETLER 2014 YILI İÇİN YENİDEN BELİRLENDİ ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Halil YILMAZ- ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN SOSYAL SİGORTA PRİM BORÇLARININ ÖDEME SORUMLULUĞU - 1 ...
           Mustafa ERDEN- HASTA TARAFINDAN TEMİN EDİLEN TIBBİ MALZEME BEDELLERİNİN GERİ ÖDENMESİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           YASİN KULAKSIZ- KISMİ SÜRELİ (PART TİME) ÇALIŞMA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- DİĞER (YARDIMCI) SAĞLIK ELEMANINDAN HİZMET ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ GÖREVLERİ, YETKİLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M. Çağatay GÜRBÜZ- ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN EĞİTİLMESİ ZORUNLULUĞU ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Ahmet TEKİN- SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MÜKELLEFLERİ İLE İLGİLİ MÜTESELSİL SORUMLULUKLARI ...
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
           T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ İLE İLGİLİ KAMUOYU DUYURUSU ...
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler