DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Haziran 2014 , 592 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Levent ERKUŞ- VERGİ HUKUKUMUZDAKİ UZLAŞMA MÜESSESESİ VE DEĞERLENDİRME ...
           Mehmet Nadir ARICA- TARH ZAMANAŞIMININ SON GÜNLERİNDE RE’SEN TAKDİRE SEVK EDİLEN VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ ...
           Şaban ÖZSOY- TARHİYAT SONRASI UZLAŞMANIN KAPSAMI VE UZLAŞMA KOMİSYONLARININ YETKİ SINIRLARI ...
           MESUT UÇAK- ÖZELGELERİN MÜKELLEF HAK VE HUKUKU (VERGİ İNCELEME BOYUTU DAHİL) AÇISINDAN SONUÇLARI ...
           Ali Hadi ORHUN- AL DEFTERİ, GİT NOTERE VE GÖĞSÜNÜ GERE GERE ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Mahmut ŞİMŞEK- KDV TEVKİFATINA TABİ OLAN HİZMET İŞLEMLERİNDE HESAPLANAN KDV’NİN İADESİ ...
           Hakkı YILDIRIM- ÖZEL ESASLAR UYGULAMASINDA “REFORM” NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI ...
           Celal DEMİR- BELEDİYELER KDV TEVKİFATININ NERESİNDE? ...
           Ejder SELÇUKOĞLU- YENİ KDV UYGULAMA TEBLİĞİNDE YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI ...
           Bahadır BAĞ- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNA GÖRE KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMETLER ...
           Ahmet Zeki CİNOĞLU- BEDELSİZ İHRACATIN BEDELİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Salih ÜSTÜNOL- VERGİ BORÇLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNDE YENİ DÜZENLEMELER ...
           Ünal DEMİRCİ- İMAR İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARINDA EHLİYET- 3 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Tamer BALCI- İÇ KAYNAKLARIN SERMAYEYE İLAVESİ YOLUYLA SERMAYE ARTIRIMI - 1 ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Sami SÜZER- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU SONRASI HARCIRAH VE İHALE UYGULAMASI ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Mehmet AKSOY- ŞİKAYET BAŞVURUSU ÜZERİNE İDARENİN ALDIĞI “DÜZELTİCİ İŞLEM BELİRLENMESİ” KARARINA KARŞI İTİRAZEN ŞİKAYET SÜRESİ NE ZAMAN BAŞLAR? ...
     3.4. Diğer Konular
           Faruk ŞAHİN- TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİNİN (TURSAB) GELİRLERİ ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Dr. Halil YILMAZ- ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN SOSYAL SİGORTA PRİM BORÇLARININ ÖDEME SORUMLULUĞU - 2 ...
           YASİN KULAKSIZ- SİGORTALININ ÖLÜMÜ HALİNDE HAK SAHİBİ ANA VE BABAYA YAPILACAK ÖDEMELER İLE BUNLARIN TESPİTİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Mustafa ERDEN- İŞ KAZALARI VE SOMA GERÇEĞİ ...
           Doğan KESKİN- ENGELLİ İSTİHDAMINDA YÜKÜMLÜLÜK VE TEŞVİK ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M. Çağatay GÜRBÜZ- MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARININ OLUŞTURULMASI VE KONUNUN TÜRK HUKUKUNDAKİ DURUMU ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DÜZENLENEN VEKALET MÜESSESESİ VE KONUNUN SON ANAYASA MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ - 1 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Ahmet TEKİN- SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SERBEST MESLEK KAZANCININ ELDE EDİLMESİ YÖNÜNDEN, TAHSİL VE TAHAKKUK SORUNLARI ...
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler