DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Nisan 2006 , 461 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 44/5781 No.lu Abonemiz, SORU- Malumunuz GVK. 89’uncu maddesine göre, bir takım giderler GV. matrahından indirim konusu yapılabilmektedir. ...
           Sayın 66/2868 No.lu Abonemiz, SORU- Toprak Mahsulleri Ofisinde işçi olarak çalışmakta iken 2005/Aralık ayında emekli olan A şahsı çalıştığı döneme ai ...
           Sayın 17123 No.lu Abonemiz, SORU- 1998 yılından itibaren X Vergi Dairesinde memur olarak çalışmakta iken Maliye Bakanlığının açmış olduğu görevde yük ...
           Sayın 10/8216 No.lu Abonemiz, SORU- Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun tanımlar bölümünde Karayollarında yolcu ve yük taşıyabilecek şekilde imal edil ...
           Sayın 35/5668 No.lu Abonemiz, SORU- Ticari faaliyeti kasaplık ve sucuk imalatı olan bir firma 2005 yılında satın aldığı 18.000 YTL. değeri olan soğuk ...
           Sayın 06/5562 No.lu Abonemiz, SORU- Şirketimiz zaman zaman tevkifatlı fatura düzenlemektedir. Ancak faturanın düzeni konusunda bir takım sıkıntıları ...
           Sayın 19/5687 No.lu Abonemiz, SORU- Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80’inci maddesi 6’ncı fıkrasında mal ve hakların iktisap tarihinden ...
           Sayın 27/11240 No.lu Abonemiz, SORU- Bilindiği üzere, 3065 sayılı KDV. Kanununun 28’inci maddesine ekli I ve II sayılı Listelerde % 1 ve % 8 KD ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Diyaliz Merkezi işletmek üzere Anonim Şirket kuruluyor. Bununla ilgili teşvik belgesi alınıyor. ...
           Sayın 38/11547 No.lu Abonemiz, SORU- Bilindiği üzere, Devlet memurları ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin tedavilerinin özel sağlık ku ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 22.08.1989 tarihinde Sağlık Bakanlığı dahilinde sağlık memuru olarak göreve başlamış olup halen ...
           Sayın 59/18023 No.lu Abonemiz, KONU- 459 sayılı Dergide 59/10597 no.lu aboneye verdiğiniz cevapla ilgili sorum olacak, yorum da diyebiliriz; İlgili ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Mersin’de muhasebecilik yapan bir mükellefim. Okul kantincilerinin sorumlu sıfatıyla KDV. ...
           Sayın 16/16592 No.lu Abonemiz, SORU- Biz ihracatçı bir firmayız. Boyalı kumaş ihraç ediyoruz, KDV., 100/8 oranında indirildi iplik ve kumaş olarak; ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Vergi dairesine kayıtlı vergi mükellefiyim. İşyerimde hem işyeri telefonum var hem de cep telef ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 43/17827 No.lu Abonemiz, SORU- Mükelleflerimizden bazıları Bağ-Kur’a kayıt yaptırma tarihinden önce SSK.’na tabi işyerlerinde sigor ...
           Sayın 16/2313 No.lu Abonemiz, SORU- Bir çalışanımız 05.09.1967 tarihinde SSK. girişi olup prim günü 20 olarak gözükmektedir. Bağ-Kur girişi 06.02.19 ...
           Sayın 64/16495 No.lu Abonemiz, SORU- Bir yakınıma ait SSK. giriş ve kesinti tarihlerini gösteren belge ilişikte gönderilmiştir. Belgedeki giriş tarih ...
           Sayın 06/7174 No.lu Abonemiz, SORU- 1- SSK.’lı işçi çalıştıran bir firmanın 2004/03-04-05-06-07 ayları ile ilgili 2005 yılının Mayıs ayında sig ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, KONU- Bir yakınım askerliğini Türkiye’de uzun süreli yapıp hatta askerlikten sonra da 1 kaç ayl ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Mehmet ÇİFTÇİ- YATIRIM İNDİRİMİNİN KALDIRILMASI VE MUHTEMEL ETKİLERİ ...
           Necati M. UĞUR- YATIRIM İNDİRİMİNİN KALDIRILMASINDA YABANCI SERMAYENİN ETKİSİ VE TÜRKİYE’Yİ BEKLEYEN TEHLİKE ...
           Hidayet MAT- ENSON YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜM YÖNLERİ İLE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ - 2 ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Altar Ömer ARPACI- KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA SAYILAN GİDERLER ...
           İrfan ERMİN- 2005 HESAP DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ...
           Resul KAZANCI- HİSSE SENEDİ ALIM-SATIM İŞLEMLERİNİN BİR KISMININ ZARARLA SONUÇLANMASI HALİNDE ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN Z ARAR MAHSUBU İŞLEMİ ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Bülent SEZGİN- VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE İLANEN TEBLİĞ UYGULAMASI ...
           M. Nadir ARICA- FATURA NİZAMI - 2 ...
           Zekeriya CESUR- SMİYB KULLANMA SUÇUNDA “OLASI KAST” ...
           Salim ŞEN- TİCARİ İŞLEMLER VE FİNANSAL HAREKETLERİN TARAFLARININ İZLENMESİ VE VERGİYİ DOĞURAN OLAYLARIN MALİ KURUMLARIN KAYIT VE BELGELERİ YARDIMIYLA TESPİ ...
           İsmail YOĞUN- VERGİ HUKUKUMUZDA ARAMALI VERGİ İNCELEMESİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Mustafa Gürhan ACAR- İŞGÜCÜ HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI ...
           Tezcan ATAY- KATMA DEĞER VERGİSİNDE KISMİ TEVKİFAT, İŞGÜCÜ HİZMETLERİNDE TEVKİFAT VE YAPIM İŞLERİNDE İADE UYGULAMASI - 2 (96 Seri Numaralı KDV. Genel Tebliği Ba ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Hasan AYKIN- KAYITDIŞI EKONOMİ VE GELİR RİSK YÖNETİMİ - 4 ...
           Ali Hadi ORHUN- KAMUSAL 1 NİSAN ...
           Mehmet AKSOY- 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNA GÖRE HARCAMA YETKİLİSİ, GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ VE MUHASEBE YETKİLİSİ ...
           Ünal DEMİRCİ- YARGI KARARI ÜZERİNE ÖDENEN PARANIN İADESİNDE YASAL FAİZ UYGULAMASI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- TÜRK TİCARET KANUNUNUN TANZİMİ DIŞINDA CARİ HESABA DAHİL OLMAYAN ALACAKLAR - 4 ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
           Fethi AYGÜN- KOOPERATİFLERDE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ TEMSİLCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ...
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Av.Atilla İNAN- MEVZUAT HAZIRLAMA USÜL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YEREL YÖNETİMLERİ BAĞLAYIP BAĞLAMAYACAĞI ...
           Ahmet ÖZDEMİR- MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ - 1 ...
           - YAPI DENETİMİNE İLİŞKİN DENEYİMLER - 2 ...
           Göktuğ GÖKTAŞ- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ SINIRLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE HARCIRAH KANUNU İLİŞKİSİ ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- İHALENİN İPTALİ DURUMUNDA KİK’İN ŞİKAYETLERİ İNCELEME YETKİSİ ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde verilen ancak aynı Kanunun 7’nci maddesine istinaden özel çalışma gerek ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Hacizli araç satışı esnasında satışa iştirak eden alıcılara aracın çalışıp çalışmadığına dair garanti verilmemesi karşısın ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Mal beyanında bulunmamaktan dolayı haklarında idari para cezası hükmolunan şahıslardan adresleri itibariyle sorumluluk ala ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Mahsup işlemlerinin yapılabilmesi için, öncelikle iade dosyasındaki eksikliklerin mükellef tarafından tamamlanması, mahsup ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Değer artış kazancının hesaplanmasında hangi değerin dikkate alınacağı Hk.) ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI (6326 sayılı Petrol Yasasında, itiraz, karar ve dava açmak için yirmi günlük özel sürelere yer verildiğinden, 2577 sayılı Yasadaki gen ...
           DANIŞTAY KARARI (Usulüne uygun ruhsat alınmaksızın kaçak taşocağı malzemesi çıkarıldığının adli yargıda yapılan tespiti üzerine 4 katı ruhsat harcının ...
           DANIŞTAY KARARI (Devlet tarafından egemenlik gücüne dayanılarak deprem riskinin karşılanması ve bunun toplumun tamamının katılımıyla sağlanması amacıy ...
           DANIŞTAY KARARI (Kamu alacağının kesinleştiğinden bahisle düzenlenen ödeme emrine karşı açılan davada, ticari faaliyetin bulunmadığı yolunda ileri sür ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Ergun ÖZDEMİR- SSK. TARAFINDAN İHALE KONUSU İŞLERDE BELİRLENEN İŞÇİLİK ORANLARI VE İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ ...
           Erkan ÖZKAN- SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNDA MALULLÜK VE İŞKAZASI SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK UYGULAMASINDA SAĞLIK KURULU RAPORLARI ...
           Hakkı DEMİRCİ- SSK. VE BAĞ-KUR PRİM ALACAKLARINA UYGULANAN GECİKME ZAMMI HESABINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK YAPILDI? ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Hüseyin ACAR- YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDAKİ USUL VE ESASLAR - 2 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- KABAHATLER KANUNU VE İŞ KANUNU AÇISINDAN ÖNEMLİ YANLARI ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- DEVLET MEMURLARININ VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR - 4 ...
           Vecdi KARANFİL- MEMURLARIN SAĞLIK YARDIMI VE BU KONUYA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ UYUŞMAZLIKLAR - 3 ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- 2006 YILINDA ÖĞLE YEMEĞİ SERVİSİNDEN FAYDALANAN MEMURLARDAN ALINACAK YEMEK BEDELLERİ 1 SIRA NO.LU 2006 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TALİMAT ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           M. Rasih ALTINKÜLÇE- YABANCI İSTEKLİLERE AİT BİLANÇOLARIN VEYA BİLANÇOLARIN GEREKLİ GÖRÜLEN BÖLÜMLERİNİN YMM VEYA SMMM TARAFINDAN ONAYLANMASININ NASIL OLACAĞI ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Erdal SANLI- USULÜ KAZANILMIŞ HAK ...
           Muhammed Emin ŞAHİNER- TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAYIMLANAN TEBLİĞE GÖRE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME ...
           Faruk ŞAHİN- A GRUBU SEYAHAT ACENTASI İŞLETME BELGESİNE GEÇİŞ ...
           Harun Hakan BAŞ- İDARİ YARGI YERLERİNDE AÇILAN İPTAL DAVALARINDA ÖNE SÜRÜLEN GENEL HUKUKA AYKIRILIK SEBEPLERİNE BAKIŞ ...
           Haluk ESENER- TÜM YÖNLERİYLE 2/B UYGULAMASI - 2 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNUNA GÖRE BAŞVURU TARİHİ 1 MAYIS’TA SONA ERİYOR ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler