DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Temmuz 2014 , 593 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Salih ÜSTÜNOL- KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE HASILATTAN İNDİRİLECEK VE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Tamer BALCI- İÇ KAYNAKLARIN SERMAYEYE İLAVESİ YOLUYLA SERMAYE ARTIRIMI - 2 ...
           MESUT UÇAK- KONUT VE İŞYERİ KİRA ÖDEMELERİNİN GİDERLERE YANSITILMASINDA BANKA, BENZERİ FİNANS KURUMLARI VEYA POSTA İDARESİNDEN ALINAN BELGELER YETERLİ MİDİR? ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Celal DEMİR- ÜNİVERSİTELERE AİT KANTİNLERİN KİRAYA VERİLMESİ KDV. AÇISINDAN ÖZELLİK ARZ EDİYOR MU? ...
           Ejder SELÇUKOĞLU- YENİ KDV. GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE HİZMET İHRACATI İSTİSNASI UYGULAMASINDA SON DURUM ...
           Erkan DOĞAN- KATMA DEĞER VERGİSİ, TAPU HARCI MATRAHINA DAHİL MİDİR? ...
           Bahadır BAĞ- PREFABRİK KONUT VE KONUT AMAÇLI KULLANILAN KONTEYNER TESLİMLERİNDE KDV. ORANI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Levent ERKUŞ- GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ ÖTV. İLE İLGİLİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN 29.05.2014 TARİHLİ GENEL YAZISI VE KISA BİR DEĞERLENDİRME ...
           Mehmet Nadir ARICA- VERASET ...
           Seyit YAŞAR- REDDİ MİRAS HALİ ...
           Ali Hadi ORHUN- YAŞAMIMIZDA HAZİNENİN BURUK MUTLULUĞU 1 TEMMUZLARIN ÖNEMİ, DOLAYISIYLA KABOTAJ BAYRAMIMIZ VE KİRACILARA BORÇLAR YASASI MÜJDESİ ...
           Ünal DEMİRCİ- İMAR İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARINDA EHLİYET- 4 ...
           Ayhan YAMAN- KAT KARŞILIĞI VERİLEN ARSA ÜZERİNE YAPILAN KONUTLARIN MİRASÇILARI TARAFINDAN SATILMASI DURUMUNDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av. Atilla İNAN- ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRAKİ DÖNEMDE BİR ŞİRKETTE % 50’ŞER PAYLA ORTAK OLAN MÜHENDİSLERİN DİPLOMALARI NEDENİYLE İŞ ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KAMUDA ARAÇ KİRALAMA İHALELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ...
           Mehmet AKSOY- İŞ DENEYİM BELGESİNE SAHİP GERÇEK KİŞİ ORTAĞIN ÖLÜMÜ HALİNDE TÜZEL KİŞİ İSTEKLİNİN İHALE SÜRECİNDEKİ DURUMU VE İŞ DENEYİM BELGESİNİN KULLANIMI ...
     3.4. Diğer Konular
           Faruk ŞAHİN- TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYETTE BULUNACAK İŞLETMELERDE GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Ahmet TEKİN- YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA HAKKINI ELDE EDEN KİŞİLERİN KIDEM TAZMİNATI ALABİLME ŞARTLARI ...
           Dr. Halil YILMAZ- ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN SOSYAL SİGORTA PRİM BORÇLARININ ÖDEME SORUMLULUĞU - 3 ...
           Mustafa ERDEN- SÜPER EMEKLİLERİN DURUMU ...
           YASİN KULAKSIZ- KAYIT DIŞILIĞIN ÖNLENMESİ İLE İLGİLİ OLARAK BANKALARIN SGK’YA OLAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞVERENİN İŞÇİYİ BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M. Çağatay GÜRBÜZ- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İŞ EKİPMANLARININ KULLANILMASINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DÜZENLENEN VEKALET MÜESSESESİ VE KONUNUN SON ANAYASA MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ - 2 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler