DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Ağustos 2014 , 594 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Seyit YAŞAR- TİCARİ KAZANÇLARDA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Şemsettin ESER- MİRASIN REDDİ HALİNDE VERGİ ALACAĞININ TAKİBİ ...
           MESUT UÇAK- İHBAR VE İHBAR İKRAMİYESİ MÜESSESESİ ÖZELİNDE MESLEK MENSUPLARININ İHBAR İKRAMİYESİ TALEBİ ...
           Ali Hadi ORHUN- AĞUSTOS VE GEÇMEYEN VERGİ VE CEZA KESMEDE ZAMANAŞIMI ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet TEKİN- AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMET SATIŞLARININ MUHASEBE KAYITLARI NASIL OLMALIDIR ...
           Ejder SELÇUKOĞLU- DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMASINDA YENİ KDV. GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ DÜZENLEMELER ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Av. Atilla İNAN- MESLEK BİRLİKLERİNCE BİR PROTOKOL DÜZENLENEREK BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİNDEN KESİNTİ YAPILABİLİR Mİ? ...
           Mehmet Nadir ARICA- ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA VAADİ SÖZLEŞMESİNİN VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU ...
           Sami SÜZER- ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİGAT ...
           Ünal DEMİRCİ- İMAR İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARINDA EHLİYET- 5 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Levent ERKUŞ- 6102 SAYILI TTK.’NUN GEÇİCİ 7’NCİ MADDESİNE GÖRE KAYDI SİLİNEN ŞİRKET VE KOOPERATİFLERİN YENİDEN İHYA HALLERİ VE VERGİSEL BOYUTU ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KAMU İDARELERİNİN BİRLEŞEREK ORTAK İHTİYAÇLARI İÇİN İHALEYE ÇIKABİLMELERİNE İLİŞKİN ESASLAR ...
           Dr. Bülent BÜBER- KAMU ALIM İHALELERİNDE VERGİ BORCU ...
     3.4. Diğer Konular
           Erdoğan DEDEOĞLU- SAYIŞTAY RAPORLARI VE BU RAPORLARIN KAMUOYUNA DUYURULMASI - 1 ...
           Faruk ŞAHİN- SPORTİF TURİZM KURULLARIN OLUŞUMU VE SPORTİF TURİZM FAALİYETLERİN DENETİMİ ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           - ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN SOSYAL SİGORTA PRİM BORÇLARININ ÖDEME SORUMLULUĞU - 4 ...
           Mustafa ERDEN- YABANCILARIN ÜLKEMİZDE ÇALIŞABİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER ...
           YASİN KULAKSIZ- KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDAN SAĞLANAN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- İŞ KAZALARINI ÖNLEMEK AMACIYLA İŞVERENLERCE YERİNE GETİRİLMESİ KAÇINILMAZ YÜKÜMLÜLÜKLER ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M. Çağatay GÜRBÜZ- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİNİN ÖNEMİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler