DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> Eylül 2014 , 595 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           AHMET ZEKİ CİNOĞLU- ÜCRETLİ AVUKAT ÇALIŞTIRANLARA YAPILACAK VEKALET ÜCRETİ ÖDEMESİNDE BELGE DÜZENİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Şemsettin ESER- HATALI TEBLİĞLERİN YENİLENMESİ ...
           Celal DEMİR- GÖNÜLLÜ UYUM PROJESİ PİŞMANLIK TALEBİNE ENGEL MİDİR? - 1 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet TEKİN- İŞLETMELERİN AKTİFLERİNDE YERALAN GAYRİMENKULLERİN SATIŞ ESNASINDAKİ KDV. VE KVK. YÖNÜNDEN AVANTAJLARI ...
           Bahadır BAĞ- ÖZEL ESASLAR UYGULAMASINDAKİ AYRINTILAR ...
           Mahmut ŞİMŞEK- DEFTER VE BELGELERİNİ İBRAZ ETMEYEN, ADRESTE BULUNMAYAN VE BEYANNAME VERMEYEN MÜKELLEFLERDE ÖZEL ESASLAR KAPSAMINA ALINACAK ...
           Ali Hadi ORHUN- DENİZ TAŞIMA ARAÇLARINDA KDV. İSTİSNASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Mehmet Nadir ARICA- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ UYGULAMASINDA SİGORTA TAZMİNATLARININ DURUMU ...
           Dr. Halil YILMAZ- YARGITAYIN İŞ KAZALARINDAN DOĞAN SORUMLULUKTA KİŞİSEL KUSUR UYGULAMASI - 1 ...
           Ünal DEMİRCİ- İMAR İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARINDA EHLİYET- 6 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
           Ejder SELÇUKOĞLU- TOPLU KONUT KANUNU KAPSAMINDA ŞEHİT AİLELERİNE, HARP VE VAZİFE MALULLERİNE VE DUL VE YETİMLERİNE KULLANDIRILACAK KREDİLERLE İLGİLİ İPOTEKLER VE BU ...
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av. Atilla İNAN- ALT YÜKLENİCİNİN ALT YÜKLENİCİSİ OLABİLİR Mİ? ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- HİZMET İHALELERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI ...
           Mehmet AKSOY- İHALE KOMİSYONU KARARININ KESİNLEŞEN İHALE KARARI EKİNDE TÜM İSTEKLİLERE BİLDİRİLMESİ ...
     3.4. Diğer Konular
           Erdoğan DEDEOĞLU- SAYIŞTAY RAPORLARI VE BU RAPORLARIN KAMUOYUNA DUYURULMASI - 2 ...
           Levent ERKUŞ- RİSKLİ YAPILARIN DÖNÜŞÜMÜNDEKİ HARÇ İSTİSNASINA AİT YASAL MEVZUAT VE UYGULAMADA YAŞANAN BAZI SORUNLAR ...
           Faruk ŞAHİN- KAVRAMLARLA AV TURİZMİ ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI VE SORUNLARI ...
           YASİN KULAKSIZ- STAJER ÖĞRENCİLERİN SİGORTALILIKLARI ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- TORBA KANUN TASARISI İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE SONUÇLARI ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M. Çağatay GÜRBÜZ- GEÇİCİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE BAKIŞ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler