DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Ekim 2014 , 596 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Seyit YAŞAR- VERGİ, RESİM VE HARÇLARIN GELİR VERGİSİ MATRAHINDAN İNDİRİMİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Levent ERKUŞ- MEYVE-SEBZE HALLERİNDE VUK.’NA GÖRE DÜZENLENECEK BELGELER ...
           Şemsettin ESER- TARH ZAMANAŞIMI ...
           Celal DEMİR- GÖNÜLLÜ UYUM PROJESİ PİŞMANLIK TALEBİNE ENGEL MİDİR? - 2 ...
           Ali Hadi ORHUN- EKİM AYI DÜŞÜNCELERİ AYRICA VERGİDE SUÇ VE CEZA KONUSU ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ünal DEMİRCİ- İMAR İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARINDA EHLİYET- 7 ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ahmet TEKİN- BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN ÜZERİNE KISA BİLGİLENDİRME ...
           Mehmet Nadir ARICA- MİRASIN REDDİ ...
           MESUT UÇAK- 6552 SAYILI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN ...
           Dr. Halil YILMAZ- YARGITAYIN İŞ KAZALARINDAN DOĞAN SORUMLULUKTA KİŞİSEL KUSUR UYGULAMASI - 2 ...
           Ejder SELÇUKOĞLU- YENİ TORBA YASADA VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI SONRASINDA ÖDEME SÜRESİ VE TAKSİTLE, KREDİ KARTI İLE MAHSUBEN ÖDEME USUL VE ESASLARI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA DÜZENLENEN İŞ DENEYİM BELGELERİ - 1 ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- İHALEDE TEBLİGAT SÜRECİNDE BİR YENİLİK: EKAP ÜZERİNDEN TEBLİGAT GELİYOR ...
           Mehmet AKSOY- TAHAKKUKA BAĞLANAN HAKEDİŞİN YÜKLENİCİYE ÖDEME SÜRESİ ...
     3.4. Diğer Konular
           Faruk ŞAHİN- AV TURİZMİ İZİN BELGESİ ALAN SEYAHAT ACENTELERİ İLE AVCILARIN SORUMLULUKLARI ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI VE ÖDENMESİ ...
           YASİN KULAKSIZ- İŞ KAZASI İLE MESLEK HASTALIĞININ BİLDİRİM SÜRELERİ VE YAPTIRIMLAR ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- 6552 SAYILI KANUN YER ALTINDA ÇALIŞAN MADENCİLERE ÖZEL HAKLAR GETİRDİ ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M. Çağatay GÜRBÜZ- İŞYERİNDE İŞİN DURDURULMASI KONUSUNDA YENİ YAKLAŞIMLAR ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler