DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Kasım 2014 , 597 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Av. Atilla İNAN- SON MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ IŞIĞINDA YILLARA YAYGIN YAPIM VE ONARIM İŞLERİNDE VERGİ TEVKİFATI ...
           Şemsettin ESER- MÜKELLEFİYETİN SONA ERMESİ VE BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Erkan DOĞAN- VERGİ HUKUKUNDA GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI ...
           Ali Hadi ORHUN- AF DENİLİNCE UZLAŞMA DA BİR AF DEĞİL Mİ? VE YASALARDAKİ BAZI AFLARLA SONUÇLARI ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ejder SELÇUKOĞLU- KİRALAMA İŞLEMLERİNDE TAM TEVKİFAT UYGULAMASININ YENİ KDV. GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ DURUMU ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ünal DEMİRCİ- İMAR İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILAN DAVALARDA FERAGAT - 1 ...
           Levent ERKUŞ- SOVTAJ GELİRİNE BSMV. UYGULAMASI VE GİB ÖZELGELERİ ...
           Mehmet Nadir ARICA- MİRASTAN ISKAT (MİRASÇILIKTAN ÇIKARILMA) ...
           Salih ÜSTÜNOL- VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6552 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER ...
           Seyit YAŞAR- VERGİSEL KONULARDA OMBUDSMANA BAŞVURULMASI ...
           Celal DEMİR- 6183 SAYILI KANUNA GÖRE SÜRELER VE TEBLİĞ - 1 ...
           MESUT UÇAK- 6552 SAYILI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN ...
           Dr. Halil YILMAZ- YARGITAYIN İŞ KAZALARINDAN DOĞAN SORUMLULUKTA KİŞİSEL KUSUR UYGULAMASI - 3 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA DÜZENLENEN İŞ DENEYİM BELGELERİ - 2 ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- YEMEK ALIMI İHALELERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI ...
           Mehmet AKSOY- SÖZLEŞMEYE DAVET SÜRESİ İÇİNDE TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİNİN SONA ERMESİNİN GEÇİCİ TEMİNATA ETKİSİ ...
     3.4. Diğer Konular
           Faruk ŞAHİN- YABANCI TURİST AVCILAR İÇİN GEÇİCİ AVCILIK BELGESİNİN DÜZENLENMESİ VE AVLANDIRMA ESASLARI ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Ahmet TEKİN- YAŞLILIK AYLIĞI ALANLARIN TEKRAR HİZMET AKTİYLE ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR YORUM ...
           Mustafa ERDEN- TORBA YASAYLA GETİRİLEN SOSYAL GÜVENLİĞE DAİR YENİ DÜZENLEMELER ...
           YASİN KULAKSIZ- KADIN SİGORTALILAR VE EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞMA ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- 6552 SAYILI TORBA KANUN VE ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİNİ İLGİLENDİREN DÜZENLEMELER ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M. Çağatay GÜRBÜZ- KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler