DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Aralık 2014 , 598 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Altar Ömer ARPACI- PERSONELE YEMEK ÇEKİ YEMEK FİŞİ YEMEK KARTI VE BENZERİ VERİLMESİ GVK. MADDE 23/8 KAPSAMINDA OLUP BAZI ÖZELLİKLER ARZETMEKTEDİR ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Mahmut ŞİMŞEK- DEFTERLERİN TASDİKLERİ ...
           Şemsettin ESER- VERGİ CEZALARININ (VUK. 376) İNDİRİMLİ ÖDENMESİ ...
           MESUT UÇAK- ÖZEL MALİYET BEDELİ VE MUHASEBE UYGULAMASI ...
           Ali Hadi ORHUN- ARALIĞA ÖZGÜ TELAŞ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ejder SELÇUKOĞLU- YENİ KDV. GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ ÇERÇEVESİNDE SERBEST MESLEK FAALİYETLERİNDE TESLİM VE HİZMETLERDE TAM TEVKİFAT UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ ...
           Erkan DOĞAN- PİŞMANLIKLA VERİLEN 2 NO.LU KDV. BEYANNAMESİNDEKİ KDV.’NİN İNDİRİM KARŞISINDAKİ DURUMU ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ahmet TEKİN- AF KANUNLARINDAN KAYNAKLANAN KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERİN BİLANÇOLARDAKİ ŞEFFAFLIĞA ETKİLERİ ...
           Ünal DEMİRCİ- İMAR İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILAN DAVALARDA FERAGAT - 2 ...
           Celal DEMİR- 6183 SAYILI KANUNA GÖRE SÜRELER VE TEBLİĞ - 2 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Dr. Halil YILMAZ- SENETTE BEDEL KAYDININ DEĞİŞTİRİLMESİ - 1 ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA DÜZENLENEN İŞ DENEYİM BELGELERİ - 3 ...
           Dr. Bülent BÜBER- YENİ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE YERLİ MALI BELGESİ ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- YENİ DÖNEMDE YAPIM İHALELERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI NASIL YAPILACAK? ...
           Mehmet AKSOY- ADİ ORTAKLIK İŞ ORTAKLIĞI YAPABİLİR Mİ? ...
     3.4. Diğer Konular
           Mehmet Nadir ARICA- EVLATLIK EDİNME VE EVLATLIĞIN MİRASÇILIĞI ...
           Faruk ŞAHİN- DEVLET MİSAFİRLERİNE GEÇİCİ AVCILIK BELGESİNİN DÜZENLENMESİ VE AVLANMA ESASLARI ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
           BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE (Seri No: 2014/2) ...
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M.Çağatay GÜRBÜZ- TÜRK VATANDAŞLARI İLE VATANDAŞLIĞINI KAYBEDENLERİN YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNDE SON DURUM ...
           Mustafa ERDEN- BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN İPTAL EDİLEN ÜYELİKLERİ VE SİGORTALILIKLARI ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- 6552 SAYILI KANUN İLE İŞ KANUNUNDA VE DİĞER İLGİLİ KANUNLARDA YAPILAN DÜZENLEMELER ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler