DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> Mart 2015 , 601 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           MESUT UÇAK- GELİR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN YEDİ GELİR UNSURUNUN VERGİLENDİRİLME ESASLARI VE BEYANI ...
           Ali Hadi ORHUN- EKONOMİNİN BİR HASTALIĞI KAYIT DIŞILIK VE ÖNLEM ÖNERİLERİ ...
           Mahmut ŞİMŞEK- YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLECEK KAZANÇ VE İRATLARDAN İNDİRİLEBİLECEK EĞİTİM/SAĞLIK HARCAMALARI VE SİGORTA PRİMLERİ ...
           Fatma YANGIN- Ali YILDIRIM- KİRA GELİRİNİN KAPSAMI VE ELDE EDİLMESİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Celal DEMİR- YENİ NESİL YAZAR KASA VE UYGULAMAYA YÖNELİK ÖZELLİKLİ DURUMLAR - 3 ...
           Seyit YAŞAR- BİNEK OTOMOBİLLERDE KDV. UYGULAMASI ...
           Mehmet Nadir ARICA- SERVET UNSURU OLARAK İVAZSIZ İNTİKAL (BAĞIŞLAMA-HİBE) ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Halil YILMAZ- SOSYAL SİGORTA PRİM BORÇLARINDA ZAMANAŞIMI - 1 ...
           Levent ERKUŞ- KİRA MUKAVELENAMELERİNDEKİ DAMGA VERGİSİ VE GİB ÖZELGELERİ ...
           Bahadır BAĞ- ELEKTRONİK HACİZ ...
           Ejder SELÇUKOĞLU- VERGİ İDARESİNCE BAZI MÜKELLEFLERE YENİDEN YAPILANDIRMA KOLAYLIĞI ...
           HÜSEYİN ACAR- AVUKATLARIN KARŞI VEKALET ÜCRETLERİNDE BELGE DÜZENİ VE VERGİLENDİRME ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Mehmet AKSOY- İŞ ORTAKLIĞI KONSORSİYUM ORTAĞI OLABİLİR Mİ? ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET İHALELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARI NASIL ÖDENECEK? ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU İHALE KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNA UYGULAMALARI - 3 ...
     3.4. Diğer Konular
           Ünal DEMİRCİ- İMAR İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILAN DAVALARDA FERAGAT - 5 ...
           Av. Atilla İNAN- KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER HAKKINDA KANUNUN KAMU İHALE KANUNU AÇISINDAN ÖNEMİ ...
           Faruk ŞAHİN- TÜRKİYE’DEKİ YABANCILARIN AVCILIK BELGESİ ALMASI VE AVLANMA ESASLARI ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Ahmet TEKİN- SİGORTALILIK HALLERİNİN ÇAKIŞMASI (Bir Gerçek Şahıs Kendi İşyerinde veya Ortağı Olduğu Yerde 4/a Kapsamında Sigortalı Olabilir mi?) ...
           Mustafa ERDEN- EMEKLİLİKTE YAŞ BİLMECESİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GETİRİLMEK İSTENEN DEĞİŞİKLİKLER ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M.Çağatay GÜRBÜZ- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ELLE TAŞIMA İŞLERİ ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler