DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Nisan 2015 , 602 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Levent ERKUŞ- KAMYON GİBİ ARAÇLARIN MÜKELLEFİYETE ETKİSİNİN GELİR VERGİSİ 288 SERİ NO.LU GENEL TEBLİĞİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           MESUT UÇAK- KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ESAS ALINARAK KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİ ...
           Mahmut ŞİMŞEK- KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN GEÇMİŞ YIL ZARAR MAHSUPLARI ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Zekeriya UYANIK- FATURAYA İTİRAZDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER ...
           Şemsettin ESER- GEÇMİŞE YÖNELİK MÜKELLEFİYET TESİSLERİNDE E-BEYANNAME VERMEME CEZASI ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Celal DEMİR- YENİ NESİL YAZAR KASA VE UYGULAMAYA YÖNELİK ÖZELLİKLİ DURUMLAR - 4 ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ejder SELÇUKOĞLU- TAŞIT ARAÇLARINDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİNDE İSKONTO ...
           Ünal DEMİRCİ- İVEDİ YARGILAMA USULÜ - 1 ...
           Erkan DOĞAN- VERGİ İCRA HUKUKUNDA ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ...
           Bahadır BAĞ- VERGİDE İHBAR İKRAMİYESİ ...
           Mehmet Nadir ARICA- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ UYGULAMASINDA VERGİDEN MUAF TUTULANLAR ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Ali Hadi ORHUN- DEVİR, TÜR DEĞİŞİMLERİNİN DEVİR OLARAK YORUMU VE BUNA İLİŞKİN İŞLEMLERDE TANINAN BAZI VERGİ VE HARÇ İSTİSNALARI ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Mehmet AKSOY- YÜKLENİCİSİ ORTAK GİRİŞİM OLAN BİR İHALEDE TÜZEL KİŞİ PİLOT ORTAĞIN İŞ DENEYİM BELGESİ KULLANILAN GERÇEK KİŞİ ORTAĞININ SÖZLEŞMENİN YÜRÜTÜLMESİ SIRASI ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ Ö ...
           Av. Atilla İNAN- YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİM BELGESİ VEREBİLECEK KURUM VE KURULUŞLAR ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL İHALE DÖKÜMANLARINDAKİ EKSİKLİKLER NEDENİYLE İŞ ARTIŞI VERİLİR Mİ? ...
           Faruk ŞAHİN- TÜRKİYE’DE DİPLOMATİK KİMLİK SAHİBİ GÖREVLİLERİN AVLANMA İZİN BELGESİ BAŞVURUSU VE AVLANMA ESASLARI ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           - SOSYAL SİGORTA PRİM BORÇLARINDA ZAMANAŞIMI - 2 ...
           Ahmet TEKİN- 5510 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YENİ BİR UYGULAMA (Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı) ...
           Mustafa ERDEN- EMEKLİLİK İKRAMİYESİ ...
           YASİN KULAKSIZ- İŞ KAZALARINDA İŞVEREN SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRAN VE AZALTAN HALLER ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M.Çağatay GÜRBÜZ- GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- KAMU İHALE KANUNU ÇERÇEVESİNDE İŞ ALAN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATINDAN KAMU KURUM VEYA KURULUŞLARI SORUMLU OLACAK ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler