DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Mayıs 2015 , 603 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           MESUT UÇAK- SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİNİN GÜNÜ GÜNÜNE KAYDINDA VE İŞYERİNDE BULUNDURULMASINDA YAŞANAN KARMAŞA ...
           Mahmut ŞİMŞEK- KİRA GELİRLERİNDEN YAPILAN TEVKİFATIN İADESİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Celal DEMİR- YENİ NESİL YAZAR KASA VE UYGULAMAYA YÖNELİK ÖZELLİKLİ DURUMLAR - 5 ...
           Şemsettin ESER- TARHİYAT TÜRLERİ/DÜZELTME YOLUYLA TARHİYAT ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Levent ERKUŞ- YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLEN ÖZEL KESİM TAHVİLİNE AİT FAİZ/KUPON ÖDEMESİNİN KDV. KARŞISINDAKİ DURUMUNU GÖSTERİR GİB ÖZELGELERİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Seyit YAŞAR- GEMİ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Sami SÜZER- @ TEBLİGAT ...
           Ali Hadi ORHUN- EFSANE ATLANTİS GİBİ BATTI KURULUM ...
           HÜSEYİN ACAR- ULUSLARARASI ÇİFTE VERGİLEME VE MUKİMLİK BELGESİ ...
           Ejder SELÇUKOĞLU- NOTERLERDE DÜZENLENEN BELGELERE İMZA ATAMAYANLARIN HARÇ VE DAMGA VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMUNA BİR BAKIŞ ...
           Ünal DEMİRCİ- İVEDİ YARGILAMA USULÜ - 2 ...
           Bahadır BAĞ- 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ KANUNUN TAPU VE KADASTRO HARÇLARI BAKIMINDAN İRDELENMESİ ...
           Mehmet Nadir ARICA- MİRASBIRAKANDAN İNTİKAL EDEN BİR KISIM EŞYALARIN VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Raşit Serkan CERAN- ÖNEMLİ BİR HAZİNE TAŞINMAZI NİTELİĞİNDE OLAN DENİZ DOLGU ALANLARININ MALİYE BAKANLIĞINCA BELEDİYELERE DEVRİ ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Mehmet AKSOY- İLANSIZ PAZARLIK İHALESİNDE İHALEYE DAVET EDİLEN İSTEKLİNİN ÖZEL ORTAK OLDUĞU İŞ ORTAKLIĞI İHALEYE KATILABİLİR Mİ? ...
           Av. Atilla İNAN- TİCARET SİCİLİ GAZETESİNİN SON HALİNİN İHALEDEN SONRA SUNULMASI HALİNİN BELGE EKSİKLİĞİ Mİ YOKSA BİLGİ EKSİKLİĞİ NİTELİĞİNDE Mİ OLDUĞU ...
           Faruk ŞAHİN- YABANCI TURİST AVCILARIN AVDA KULLANACAKLARI SİLAHLAR VE AKSAMI İLE MERMİLERİ TÜRKİYE’YE GETİRMELERİ VE ÇIKARTMALARI ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Dr. Halil YILMAZ- SOSYAL SİGORTA PRİM BORÇLARINDA ZAMANAŞIMI - 3 ...
           Mustafa ERDEN- BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN PRİM BORÇLARININ DONDURULMASI/SİLİNMESİ ...
           YASİN KULAKSIZ- İŞ KAZASI SONUCU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KUSURLU İŞVERENE YAPILAN RÜCUNUN VERGİSEL BOYUTU ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Ahmet TEKİN- İŞ KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞANLARA YENİ GETİRİLEN MAZERET İZİNİ ...
           Doğan KESKİN- KAMU İHALE KANUNU UYARINCA HİZMET ALIMI İHALESİNİ KAZANAN ALT İŞVERENLERİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANACAK FİYAT FARKI KOŞULLU OLARAK ASIL İŞV ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M.Çağatay GÜRBÜZ- ÇALIŞMA HAYATINI DÜZENLEYEN YASALARDA TORBA YASA İLE YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER - 1 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA KONUSUNDA YAYIMLANAN SON GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER - 1 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler