DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Haziran 2015 , 604 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           HÜSEYİN ACAR- ULUSLARARASI ÇİFTE VERGİLEMEDE SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLAR ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Mehmet SAY- 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNDA TEKERRÜR UYGULAMASINA FARKLI BİR BAKIŞ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ali Hadi ORHUN- TÜKETİM, TÜKETİM EKONOMİSİ, TÜKETİM ÜZERİNDEKİ VERGİLER VE ÖTV. İLE İLGİLİ BİR ANAYASA KARARI ...
           A. Vahap BULUT- Mehmet ÇOMUK- BİNEK ARAÇLARDA KDV. İNDİRİMİ VE BİRİNCİ YIL (KIST) AMORTİSMANI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Şemsettin ESER- EŞLERİN VERGİ BORCU SORUMLULUĞU ...
           Ejder SELÇUKOĞLU- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE TEVKİFAT UYGULAMASINDA SON DURUM ...
           Levent ERKUŞ- ÖTV. (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNE GÖRE ENGELLİLİK DERECESİ % 90 ALTINDA OLANLARA UYGULANAN İSTİSNADA YENİ DURUM ...
           Ünal DEMİRCİ- İVEDİ YARGILAMA USULÜ - 3 ...
           Mehmet Nadir ARICA- ÇIPLAK (KURU) MÜLKİYETİN TAM MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜĞÜ HALLERDE VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ UYGULAMASI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Mehmet AKSOY- AVUKAT ŞİKAYET DİLEKÇESİ EKİ VEKALETNAME ÖRNEĞİNİ ONAYLAYABİLİR Mİ? ...
           Av. Atilla İNAN- TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KESİN KABULDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN FEN VE SANAT KURALLARINA AYKIRI İMALATLAR İÇİN YÜKLENİCİNİN BAKIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ...
           Faruk ŞAHİN- AV TURİZMİ ORGANİZASYONLARININ YAPILACAĞI AVLAKLAR, AVINA İZİN VERİLECEK TÜRLER VE CİNSİYETLER ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Ahmet TEKİN- SOSYAL GÜVENLİK YÖNÜNDEN YENİ BİR TEŞVİK UNSURU ...
           Mustafa ERDEN- GENEL SAĞLIK SİGORTALILIĞI İLE İLGİLİ YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M.Çağatay GÜRBÜZ- ÇALIŞMA HAYATINI DÜZENLEYEN YASALARDA TORBA YASA İLE YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER - 2 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- 6645 SAYILI KANUNDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE İŞ KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA KONUSUNDA YAYIMLANAN SON GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER - 2 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler