DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> Temmuz 2015 , 605 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           MESUT UÇAK- GÜNLÜK VEYA HAFTALIK KİRALANAN KONUTLARIN VERGİ MEVZUATI KARŞISINDAKİ DURUMU ...
           Ejder SELÇUKOĞLU- YENİ BİR VERGİSEL TEŞVİK UNSURU; BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ ...
           Mahmut ŞİMŞEK- MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRASÇILARIN BİLDİRİM, BEYANNAME VERME VE VERGİ BORÇLARINDAN DOĞAN SORUMLULUKLARI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Levent ERKUŞ- İŞLETMELERİN YENİ FİNANSMAN ARACI “SAT, GERİ KİRALA VE AL YÖNTEMİ” ÖZELLİKLİ DURUMLAR VE GİB ÖZELGESİ ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ali Hadi ORHUN- TEFTİŞ VEYA DENETİM ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Şemsettin ESER- KDV. İADELERİNDE GAYRİMENKULLERİN TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLMESİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ünal DEMİRCİ- İVEDİ YARGILAMA USULÜ - 4 ...
           Kenan COŞKUN- 6183 SAYILI AATUHK. YÖNÜNDEN BORÇLUNUN ÖLÜMÜ, ÖLÜM HALİNDE TAKİBİN GERİ BIRAKILMASI VE MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU ...
           Erkan DOĞAN- BANKA HESAPLARINA ELEKTRONİK HACİZ ...
           Bahadır BAĞ- GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA TAPU HARCININ ÖNEMİ VE EKSİK ÖDENMESİ HALİNDE TAMAMLANMASI ...
           Mehmet Nadir ARICA- MİRASBIRAKANIN FÜRUU VE SAĞ KALAN EŞİ İÇİN TANINAN MAKTU İSTİSNALAR ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Faruk ŞAHİN- AV TURİZMİ KAPSAMINDA YERLİ VE YABANCI AVCILARA AYRILACAK KOTALAR VE KULLANIMI ...
           Mehmet AKSOY- SAYMANLIK HESABINA HAVALE EDİLEN NAKİT GEÇİCİ TEMİNATA AİT İNTERNET ÇIKTISI DEKONT İLE İHALEYE KATILIM ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- MAHALLİ İDARELERCE KAMU İHALE KANUNUNUN 22-(d) MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİNLE YAPILACAK ALIMLARDA ÖDEME BELGESİNE EKLENECEK KANITLAYICI BELGELER ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KAMU İHALE MEVZUATINDA SON DEĞİŞİKLİKLER ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ VE UYGULAMALARI ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Halil YILMAZ- İŞ HUKUKUNDA ORGANİK BAĞ - 1 ...
           Doğan KESKİN- SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA İŞÇİLERİN İZİN HAKLARI ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M.Çağatay GÜRBÜZ- KISMİ SÜRELİ (PART-TİME) ÇALIŞMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Ahmet TEKİN- DERGİMİZDEN YAZI AİLEMİZE ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler