DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Ağustos 2015 , 606 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           MESUT UÇAK- İŞLETMELERİN RAMAZAN AYINDA VEYA SAİR AYLARDA ÇALIŞANLARI İLE VATANDAŞLARA YAPTIKLARI AYNİ YARDIMLARIN (YARDIM PAKETLERİ GİBİ) VERGİSEL BOYUTU - 1 ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Mehmet Nadir ARICA- SÜRE UZATAN HALLERİN MEVCUDİYETİ DURUMUNDA, VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİ ...
           Ejder SELÇUKOĞLU- YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİNDE SÜREÇ VE SON DÜZENLEMELER ...
           Erkan DOĞAN- VERGİ HUKUKUNDA TEBLİĞ VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Seyit YAŞAR- TAŞINMAZLARDA UYGULANACAK KDV. ORANI ...
           HÜSEYİN ACAR- İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA SİSTEMİ (İTUS) ...
           AHMET ZEKİ CİNOĞLU- BELEDİYELERİN/KAMU KURUMLARIN DEVREDEN KDV. SORUNU ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Celal DEMİR- VERGİDE KAYIT DIŞILIK - 1 ...
           Ünal DEMİRCİ- HATALI OLARAK VERİLEN DİLEKÇE RET KARARI ÜZERİNE YENİLEME DİLEKÇESİNİN SÜRESİNDEN SONRA VERİLMESİ NEDENİYLE VERİLEN SÜRE RET KARARLARININ TEMYİZEN İN ...
           Levent ERKUŞ- İCRA TAKİP MASRAFININ AVUKAT TARAFINDAN KARŞILANMASININ VERGİSEL BOYUTU İLE İLGİLİ GİB ÖZELGESİ VE GENEL DEĞERLENDİRME ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- BELEDİYELERİN YENİ GÖREVİ: ASANSÖR TESCİL VE PERİYODİK KONTROL MÜKELLEFİYETİ ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Faruk ŞAHİN- AV TURİZMİ KAPSAMINDA YERLİ AVCILAR İLE TÜRKİYE’DE İKAMET EDEN YABANCI AVCILARIN KOTA BAŞVURULARI ...
           Mehmet AKSOY- ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI HÜKÜM İFADE ETTİĞİ TARİH ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE 12.06.2015 TARİHİNDE SERBEST MUHASEBECİLER LEHİNE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ...
           Av. Atilla İNAN- İŞ ORTAKLARINDAN BİRİNİN İHALE UYGULAMASI SIRASINDA ORTAKLIKTAN AYRILMASI ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- SOSYAL GÜVENLİK REFORMU VE SİGORTALILIK HALLERİNDE YAPILAN BAZI YENİ DÜZENLEMELER ...
           YASİN KULAKSIZ- HİZMET AKDİNE TABİ ÇALIŞANLARIN SİGORTALI İŞE GİRİŞ VE İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGELERİ VERİLME SÜRELERİ, ÖZEL DURUMLAR İLE UYGULANACAK CEZALAR ...
           Doğan KESKİN- 6645 SAYILI KANUN VE 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YENİ TEŞVİKLER ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Dr. Halil YILMAZ- İŞ HUKUKUNDA ORGANİK BAĞ - 2 ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M.Çağatay GÜRBÜZ- TURİZM, ÖZEL GÜVENLİK VE SAĞLIK HİZMETİ YÜRÜTÜLEN İŞLERDE GECE ÇALIŞMA SÜRESİNDE SINIR KALDIRILDI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Ahmet TEKİN- DERGİMİZDEN YAZI AİLEMİZE (*) ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler