DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Eylül 2015 , 607 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Şemsettin ESER- ZİRAİ KAZANÇLARDA VERGİLEME, TEVKİFAT VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ...
           MESUT UÇAK- İŞLETMELERİN RAMAZAN AYINDA VEYA SAİR AYLARDA ÇALIŞANLARI İLE VATANDAŞLARA YAPTIKLARI AYNİ YARDIMLARIN (YARDIM PAKETLERİ GİBİ) VERGİSEL BOYUTU - 2 ...
           Mahmut ŞİMŞEK- VERGİ KANUNLARI İLE ENGELLİLERE TANINAN VERGİ AVANTAJLARI ...
           Levent ERKUŞ- PARA SWAPI İŞLEMLERİNİN GELİR VERGİSİ AÇISI VE GİB ÖZELGESİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Erdinç SAKİN- ELEKTRONİK YOKLAMA SİSTEMİ ...
           HÜSEYİN ACAR- MÜKELLEFLERDE İŞE BAŞLAMADA ARANACAK BELGELER ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet TEKİN- YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMA MECBURİYETİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Mehmet Nadir ARICA- MİRASÇI SIFATI VE MİRASIN KAZANILMASI ...
           Celal DEMİR- VERGİDE KAYIT DIŞILIK - 2 ...
           Ünal DEMİRCİ- HATALI OLARAK VERİLEN DİLEKÇE RET KARARI ÜZERİNE YENİLEME DİLEKÇESİNİN SÜRESİNDEN SONRA VERİLMESİ NEDENİYLE VERİLEN SÜRE RET KARARLARININ TEMYİZEN İN ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- KONUTU OLMAYAN VATANDAŞLARIN KONUT SAHİBİ OLMALARINI DESTEKLEMEK AMACIYLA GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- BELEDİYE ŞİRKETLERİ ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Faruk ŞAHİN- AV TURİZMİ KAPSAMINDA AVLAMA VE AVLANMA İZİN ÜCRETLERİ, AVLANMA SÜRELERİ VE KATILIM PAYLARI ...
           Mehmet AKSOY- KÖY MUHTARI İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLEYEBİLİR Mİ? ...
           Av. Atilla İNAN- KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNDE CEZA HÜKÜMLERİNİN ŞARTNAMEDE BELİRTİLMESİ ZORUNLUMUDUR ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- ÖĞRENİM GÖREN ÇOCUKLARIN HAKSAHİPLİĞİ DURUMLARI ...
           YASİN KULAKSIZ- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA YAPILAN YOKLAMA İŞLEMLERİ VE ÖNEMİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Halil YILMAZ- İŞ HUKUKUNDA ORGANİK BAĞ - 3 ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M.Çağatay GÜRBÜZ- İŞ KANUNU KAPSAMINDA İZİN ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- MESLEKİ YETERLİK BELGESİ OLMAYAN İŞÇİLER BAZI MESLEKLERDE ÇALIŞTIRILAMAYACAK ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Ali Hadi ORHUN- VERGİLERDE REFORM ...
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler