DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Ekim 2015 , 608 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ayhan YAMAN- AVUKATLAR TARAFINDAN YAPILAN İCRAYA KONU ALACAK TAKİBİNİN POS CİHAZI KULLANMAK SURETİYLE TAHSİL EDİLMESİ (VERGİ MEVZUATI YÖNÜYLE DEĞERLENDİRME) ...
           Mahmut ŞİMŞEK- HURDA ARAÇLARIN MÜKELLEFİYET KAYITLARININ KAPATILMASI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ahmet TEKİN- ŞÜPHELİ HALE GELEN ALACAĞA KARŞILIK AYRILMASI VE MUHASEBE KAYITLARI ...
           MESUT UÇAK- TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA MÜESSESESİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR ...
           HÜSEYİN ACAR- VERGİDE ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞ ...
           Erkan DOĞAN- VERGİ HUKUKUNDA KISMİ UZLAŞMA MÜESSESESİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Levent ERKUŞ- KUR FARKI DEĞERLEMESİ KDV. BOYUTU VE 08.09.2015 TARİHLİ GİB ÖZELGESİ ...
           Şemsettin ESER- YENİ NESİL YAZAR KASA/ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           M. Nadir ARICA- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASI ...
           Celal DEMİR- VERGİDE KAYIT DIŞILIK - 3 ...
           Ünal DEMİRCİ- HATALI OLARAK VERİLEN DİLEKÇE RET KARARI ÜZERİNE YENİLEME DİLEKÇESİNİN SÜRESİNDEN SONRA VERİLMESİ NEDENİYLE VERİLEN SÜRE RET KARARLARININ TEMYİZEN İN ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNE GÖRE TAŞINIR İŞLEM FİŞİ DÜZENLENECEK VE DÜZENLENMEYECEK HALLER ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- HİZMET ALIMI İHALELERİNDE TEKLİFLERİN EŞİTLİĞİ DURUMU ...
           Faruk ŞAHİN- AV TURİZMİ KAPSAMINDA YAPILAN AV ORGANİZASYONUNDA DÜZENLENECEK BELGELER ...
           Mehmet AKSOY- İHALE SÜRECİNDE İDARELER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN YASAKLILIK SORGULAMA SAYISI ...
           Av. Atilla İNAN- NAKİT OLARAK YATIRILAN GEÇİCİ TEMİNAT MAKBUZLARININ AYRINTILARI ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ UYGULAMA ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Dr. Halil YILMAZ- İŞ HUKUKUNDA ORGANİK BAĞ - 4 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE DESTEK ELEMAN GÖREVLENDİRME ZORUNLULUĞU DESTEK ELEMANLARIN SEÇİMİ VE GÖREV ALANLARI ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M.Çağatay GÜRBÜZ- BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler