DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> Kasım 2015 , 609 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           M. Nadir ARICA- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE VERGİ ZİYAI CEZASI UYGULAMASI ...
           Medeni YAKUT- ELEKTRONİK TEBLİĞ ...
           MESUT UÇAK- TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA (1) MÜESSESESİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR ...
           Ahmet TEKİN- SABİT DEĞER SATIŞLARINDA YENİLEME FONU VE MUHASEBE KAYITLARI ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet TOK- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİ VE BİR-İKİ SORUNLU HUSUS ...
           Bahadır BAĞ- ÖLÜM HALİNDE İŞİ TERKTE İŞE DEVAM EDEN MİRASÇILARIN KDV. İADESİ HAKKINDA ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Mahmut ŞİMŞEK- ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İLE 6183 SAYILI KANUNUN MÜKERRER 35’İNCİ MADDESİNİN 5’İNCİ VE 6’NCI FIKRASININ İPTAL EDİLMESİ NETİCESİNDE K ...
           Levent ERKUŞ- ENGELLİYE AİT TAŞITIN VERASET YOLUYLA İNTİKALİNDE YENİ DURUM ...
           Celal DEMİR- VERGİDE KAYIT DIŞILIK - 4 ...
           Zekeriya UYANIK- MAL BİLDİRİMİ ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Faruk ŞAHİN- AV TURİZMİ KAPSAMINDA YAPILAN AV ORGANİZASYONLARINDA GÖREV ALACAK BAKANLIK PERSONELİ İLE DİĞER GÖREVLİLER ...
           Mehmet AKSOY- YEMEK ALIMI HİZMET İHALESİNDE İDARİ ŞARTNAMEDE YETERLİK KRİTERİ OLARAK İSTENİLEN HİZMET YETERLİK BELGELERİ ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU (EKAP) VE BU PLATFORM ÜZERİNDEN YAPILACAK İŞLEMLER - 1 ...
           Av. Atilla İNAN- KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE VERİLEN KAMU İHALELERİNDEN YASAKLAMA KARARI OKUL AİLE BİRLİĞİNİN TARAF OLDUĞU İHALELERE UYGULANABİLİR Mİ? ...
     3.4. Diğer Konular
           Ünal DEMİRCİ- İMAR PLANLARI - 1 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Halil YILMAZ- İŞ KAZASI SAYILAN TRAFİK KAZALARI - 1 ...
           Mustafa ERDEN- EMEKLİ AYLIK, GELİR VE ÖDENEKLERİNİN HACZEDİLMESİ VE KURUMCA YAPILAN YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİ ...
           YASİN KULAKSIZ- İŞ KAZASI SİGORTASINDAN BAĞLANACAK GELİR VE ÖDENEKLERDE ZAMANAŞIMI ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- ENGELLİ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE TEŞVİKTE SON DURUM ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M.Çağatay GÜRBÜZ- HAFTANIN BEŞ GÜNÜ ÇALIŞILAN İŞYERİNDE HAFTA TATİLİNİN HUKUKİ DURUMU ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Erkan DOĞAN- 7/A VE 7/B MALİYET HESAPLARI VE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ ...
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler