DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Aralık 2015 , 610 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Mahmut ŞİMŞEK- VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE TUTULAN DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI ...
           Şemsettin ESER- İNCELEME, TAKDİR, ZAMANAŞIMI ...
           Erkan DOĞAN- ÖZELGE SİSTEMİ VE VERGİ İNCELEMELERİNDE ÖZELGE ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Levent ERKUŞ- E-BİLET UYGULAMASI İLE EĞLENCE VERGİSİNİN ÖDENME YERİ VE PAYI ...
           Yrd. Doç. Dr. Cem Barlas ARSLAN- LÜKS OTOMOBİLLERİN MÜSADERESİ VE DOĞURDUĞU MAĞDURİYET ...
           Celal DEMİR- VERGİDE KAYIT DIŞILIK - 5 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av. Atilla İNAN- ÖZEL SEKTÖR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER İÇİN İŞ DENEYİMİ NASIL BELGELENDİRİLİR ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- BİRİM FİYATLI YAPIM İHALELERİNDE FİYAT DIŞI UNSUR UYGULAMASI ...
           Faruk ŞAHİN- AV TURİZMİ KAPSAMINDA AVLANAN AV HAYVANIN ETİ VE TROFESİ İLE AVDA KULLANILACAK SİLAH ÇEŞİTLERİ ...
           Mehmet AKSOY- DEVREDİLEN İŞLERDE İŞ DURUM BELGESİ DÜZENLENEBİLİR Mİ? ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU (EKAP) VE BU PLATFORM ÜZERİNDEN YAPILACAK İŞLEMLER - 2 ...
     3.4. Diğer Konular
           Ünal DEMİRCİ- İMAR PLANLARI - 2 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           - İŞ KAZASI SAYILAN TRAFİK KAZALARI - 2 ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- İŞ KANUNUNDA SON ZAMANLARDA YAPILAN DÜZENLEMELER ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M.Çağatay GÜRBÜZ- SÜREKLİ FAZLA ÇALIŞMA YAPILAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞMA SÜRESİNİN HUKUKİ DURUMU ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Mustafa ERDEN- 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN UYGULANMASINA RAĞMEN İŞ KAZALARINDAKİ ARTIŞIN NEDENLERİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mehmet Nadir ARICA- DİSİPLİN SORUŞTURMASI NEDENİYLE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Ahmet TEKİN- ARALIK AYI İLE İLGİLİ BAZI HATIRLATMALAR ...
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler