DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Şubat 2016 , 612 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Mahmut ŞİMŞEK- 2015 TAKVİM YILINDA ELDE EDİLEN KONUT KİRA GELİRİNE UYGULANACAK İSTİSNA VE BEYAN ...
           Erdinç SAKİN- DİĞER ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ...
           MESUT UÇAK- BASİT USUL ESASINA TABİ MÜKELLEFLERİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME ÖRNEĞİ IŞIĞINDA BEYANI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Erkan DOĞAN- ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI ...
           A. Vahap BULUT- Mehmet ÇOMUK- MAL VE HİZMET TESLİMİNDEN ÖNCE DÜZENLENEN FATURA BEDELLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ...
           Şemsettin ESER- VERGİ CEZALARINDA TEKERRÜR UYGULAMASI ...
           Salih ÜSTÜNOL- HAVA YOLU ŞİRKETLERİNDE E-BİLET UYGULAMASI ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           AYHAN YAMAN- YABANCI BAYRAKLI GEMİLERE TÜRKİYE’DE İFA EDİLEN TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ ...
           Levent ERKUŞ- KDV.’DE İTHALAT İSTİSNASI İLE İLGİLİ 06.01.2016 TARİHLİ GİB ÖZELGESİ ...
           Celal DEMİR- YARGI KARARLARI DOĞRULTUSUNDA KANTİN KİRALAMALARI VE KDV. TEVKİFATI - 1 ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Sadettin DOĞANYİĞİT- YERALTINDAN ÇIKARILAN SONDAJ SULARI İLE KAYNAK SULARINDAN ÖZEL İDARELER ÜCRET ALABİLİR Mİ? ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Ünal DEMİRCİ- İMAR PLANLARI - 4 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- HİZMET ALIM İHALELERİNDE İSTEKLİLERCE SUNULAN TEKLİFLERİN EŞİT OLMASI HALİNDE İZLENECEK YOL YENİDEN BELİRLENDİ ...
           Faruk ŞAHİN- AV TURİZMİ KAPSAMINDA AV KILAVUZLARININ SEÇİMİ VE AV KILAVUZLUĞU SEMİNERİ ...
           Mehmet AKSOY- HAKKINDA İDARECE VERİLMİŞ YASAKLILIK HÜKMÜNÜN YÜRÜTMESİ MAHKEME KARARIYLA DURDURULAN İSTEKLİ İHALE TARİHİ İTİBARİYLE İHALEYE TEKLİF VEREBİLİR Mİ? ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Ahmet TEKİN- 2016 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET BRÜT, ELE GEÇEN VE İŞVERENE MALİYETİ ...
           Dr. Halil YILMAZ- İŞ KAZASI SAYILAN TRAFİK KAZALARI - 4 ...
           Mustafa ERDEN- GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNİN KOŞULLARI VE ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M.Çağatay GÜRBÜZ- TAKIM SÖZLEŞMESİ VE HUKUKİ SONUÇLARI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA YAKIN ZAMANDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mehmet Nadir ARICA- GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMADA SORUMLULUK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE YENİDEN GÖREVE BAŞLATMA ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler