DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Mart 2016 , 613 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Mahmut ŞİMŞEK- GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE ZARARLARIN İNDİRİMİNDE ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR ...
           Salih ÜSTÜNOL- 2015 YILI KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ VE BEYANI ...
           Seyit YAŞAR- SPONSORLUK HARCAMALARININ VERGİSEL BOYUTU ...
           MESUT UÇAK- GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ IŞIĞINDA KAZANÇ VE İRATLARIN VERGİLENDİRME ESASLARI VE BEYANI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Levent ERKUŞ- E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASINDA BAZI ÖZEL DURUMLAR ...
           Mehmet Nadir ARICA- VERGİLEMENİN ANA UNSURU FATURA ÜZERİNE ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Erkan DOĞAN- TAKDİR KOMİSYONU VE KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİM REDDİYATI ...
           Celal DEMİR- YARGI KARARLARI DOĞRULTUSUNDA KANTİN KİRALAMALARI VE KDV. TEVKİFATI - 2 ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Ünal DEMİRCİ- İMAR PLANLARI - 5 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av. Atilla İNAN- BAŞVURUDA BULUNMAYAN İSTEKLİNİN KAMU İHALE KURULU KARARINI DAVA KONUSU YAPMASI MÜMKÜN MÜDÜR? ...
           Faruk ŞAHİN- AV TURİZMİ KAPSAMINDA AV KILAVUZLARININ GÖREV ALMALARIYLA İLGİLİ HUSUSLAR ...
           Mehmet AKSOY- İHALE TARİHİNDEN SONRA TAHAKKUK EDEN PRİM BORCU NEDENİYLE EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI İSTEKLİ İLE SÖZLEŞME İMZALANAMAZ MI? ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Dr. Halil YILMAZ- HİZMET TESPİTİ DAVALARINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE - 1 ...
           Mustafa ERDEN- KAMU GÖREVLİLERİNİN 30 YILI GEÇEN HİZMET SÜRELERİNİN EMEKLİLİK İKRAMİYESİNİN ÖDENMESİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- BUGÜN İŞSİZLİK SİGORTASINDAN HANGİ KOŞULLARDA YARARLANILIYOR HANGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLASILIĞI VAR ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M.Çağatay GÜRBÜZ- İHBAR TAZMİNATI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Ahmet TEKİN- YİNE BİR AF’MI GELİYOR ...
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler