DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Nisan 2016 , 614 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ahmet TEKİN- AKTİFTE KAYITLI OLAN BİNEK OTOMOBİLLERİN GİDER VE AMORTİSMAN KAYDI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Salih ÜSTÜNOL- SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNA UYGULAMASI ...
           MESUT UÇAK- KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ IŞIĞINDA KURUM KAZANCININ TESPİTİ VE BEYANI ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Erkan DOĞAN- TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN ...
           Mehmet Nadir ARICA- FATURA NİZAMI (FATURA DÜZENLEMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR) ...
           Şemsettin ESER- İLANEN TEBLİĞ VE MUHTARLIK ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Kenan COŞKUN- GERÇEK USULDEN BASİT USULE GEÇİŞTE KATMA DEĞER VERGİSİ ...
           Celal DEMİR- YARGI KARARLARI DOĞRULTUSUNDA KANTİN KİRALAMALARI VE KDV. TEVKİFATI - 3 ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK HALLERİ - 1 ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KAPLICA DEVREMÜLK SATIŞLARI ÜZERİNDEN İDARE PAYI ALINABİLİR Mİ? ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av. Atilla İNAN- Ömer Faruk YAZMACI- KAMU İHALE HUKUKUNDA ORTAK GİRİŞİMLERDE PİLOT ORTAĞIN TEMSİL YETKİSİ ...
           Faruk ŞAHİN- AV TURİZMİNE KONU OLAN SAHALARDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN VE KATILIM PAYI VERİLECEK BELDE BELEDİYESİ VE KÖY TÜZEL KİŞİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ...
     3.4. Diğer Konular
           Prof. Dr. Salih KAYA- BASEL II, III VE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Dr. Halil YILMAZ- HİZMET TESPİTİ DAVALARINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE - 2 ...
           Mustafa ERDEN- GENEL SAĞLIK SİGORTALILIĞINDA ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ SON DURUM ...
           YASİN KULAKSIZ- İŞ KAZASI BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ DURUMU ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ARACILIĞIYLA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEYEN KANUN MECLİSTE ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- M.Çağatay GÜRBÜZ- YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞU ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- 2016 YILINDA KAMU KONUTLARINDA (LOJMAN) OTURAN MEMURLARDAN ALINACAK AYLIK KİRA BEDELLERİ YENİDEN BELİRLENDİ ...
           Ali Hadi ORHUN- MUM DİBİNE IŞIK VERDİR FEYZ ALDIĞIM MALİYE ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
           GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) ...
     8.3. Sirküler